Owe Ronström

Varför folkloristik?

Folkloristik är studiet av kulturella former och uttryck - berättelser och berättande, minne och minnande, föreställningsvärldar, expressiva former som musik, dans, konst, muntliga genrer och, inte minst, folklig kreativitet och framställningskonst. Studiet av sådana former och uttryck inbegriper samtidigt kulturteoretiskt arbete. Folkloristikens kulturförståelse ligger nära den antropologiska, men med särskild vikt vid tradition - både som material och som kulturell process. Folkloristikens bidrag till allmän kulturteori är präglat av materialet vi har valt att arbeta med, samtidigt som dessa teoretiska bidrag också producerar kunskap om bestämda kulturella yttringar.

Folkloristik i Norden står idag inför stora utmaningar. Medan ämnet har växt i Estland och Island, så har det minskat i övriga Norden. Samtidigt har stora delar av kultur och samhällsvetenskaperna visat ökat intresse för väletablerade folkloristiska forskningsfält. Ett antal "vändningar" mot narrativitet, materialitet, performativitet, form och stil, har skapat nya överlappningar som öppnat potentiella utrymmen för utveckling och överföring av kunskap mellan många olika discipliner. Mot denna bakgrund vi vill samla folklorister, etnologer och andra kulturforskare till en diskussion av folkloristikens bidrag till dagens kulturvetenskapliga kunskapsutveckling. Konferensen "Varför folkloristik?" har två frågor som utgångspunkt: "Till vad behöver vi folkloristik?" och "Vilka kunskapsanspråk gör folklorister?"