Greg Simons

Gammalt och nytt: Tradition och innovation inom forskningsområdet politisk marknadsföring

Denna konferens syftar till att initiera forskning om effekterna av politisk marknadsföring med avseende på det politiska landskapet och att undersöka och testa empiriska och teoretiska gränser. Konferensdeltagarna kommer att diskutera aktuella frågor som rör forskningsfronten kring "traditionella" empiriska och teoretiska inställningar - västerländska demokratiska modeller och valcykler inom ett land eller som en jämförelse mellan olika länders system. Detta är dock en snäv syn på komplexa globala politiska miljöer, och det är därför ytterligare ett mål med konferensen att bredda diskussionen till att också omfatta politiska system som inte följer en västerländsk demokratisk modell och som går utöver de egna nationella gränserna till att även inkludera internationella politiska miljöer som påverkar andra länder. Kan politisk marknadsföring forma politiska relationer inom området för internationella relationer? Om detta är fallet, på vilket sätt sker detta? I en tid av ökad internationell konkurrens om den allmänna opinionen och politiska åsikter, och som ett nytt kallt krig förefaller ligga i tangentens riktning, är politiska relationer viktiga att analysera och förstå. Olika medier (både "gamla" och "nya") och politiska utrymmen skall undersökas i syfte att belysa strategier och effektiviteten av politisk marknadsföring i dessa olika miljöer. Projektet ska resultera i publicering av ett temanummer i Journal of Political Marketing.