Line Henriksen

"Promises of Monsters": om vår tids monster och det monstruösa

Konferensen "Promises of Monster": om vår tids monster och det monstruösa syftar att frambringa en Skandinavisk plattform för det växande området Monster Studies. Konferensen skapar en arena för en internationell men Europabaserad dialog om monster-figuren och det monstruösa, och inbjuder till diskussioner om vad den farliga eller hotfulla "andra" är i vår tid. Monstruösa "andra" har många ansikten: flyktingen; sci-fi varelsen; terroristen; datorvirus; sjukdom; död och den döende. Med denna konferens vill vi utforska vilka former nuvarande monster kommer i, och vad deras närvaro kan berätta om samtida rädsla och oro, samt kulturella och politiska klimat och debatter. Konferensen bjuder inn forskare och konstnärer till att delta i en kreativ dialog om monstret, och öppnar även debatten för allmänheten genom ett öppet evenemang på Sølvberget, Stavanger kulturhus och bibliotek.

"Promises of Monster": om vår tids monster och det monstruösa arrangeras av det internationella men skandinavisk baserade Monster Network. Detta är ett snabbt växande nätverk, vars syfte är att arrangera workshops, seminarier och publikationer om monster-figuren och det monstruösa. Vårt mål är att vidareutveckla Monster Studies i Skandinavien specielt, och i Europa generelt.

Den internationella konferensen Promises of Monster: Engaging with the Resurgence of the Monster arrangerades 28-29 april 2016 med generöst stöd av den svenska stiftelsen för humaniora och samhällsvetenskap (Riksbankens Jubileumsfond). Konferensen organiserades av The Monster Network, ett snabbt växande nätverk vars syfte är att underlätta tvärvetenskaplig och internationell dialog i frågan om monster och det monstruösa. Monstruösa "andra" har många ansikten: flyktingen; sci-fi varelser; terroristen; datorvirus; sjukdom, död och döende. Med denna konferens ville vi utforska vilka olika formar dagens monster kan ta, och vad deras närvaro berättar om samtida rädsla och oro, samt kulturella och politiska klimat och debatter. Konferensen var tänkt som en språngbräda för att inleda forskningssamarbete och innovativa projekt över akademiska discipliner, konst och politik.

Syftet för konferensen var att etablera det växande fältet Monster Studier till Europa. I detta lyckades vi: konferensen hade 65 internationella deltagare varav majoriteten var från kontinental-Europa. Konferensen etablerade en gemenskap av internationella och tvärvetenskapliga forskare engagerade i att utforska figurer av monster och begreppet om det monstruösa som viktiga analytiska verktyg inn mot politiska, vetenskapliga, tekniska och kulturella förändringar i vår tid. Efter konferensen har denna gemenskap varit aktiv genom hemsidan til The Monster Network hemsida, och på vår Facebook och Twitter sites. Vi öppnade också för att konferensdeltagarna kunde skicka in artiklar för en planerad konferenspublikation, en specialutgåva av den internationella tidskriften Somatechnics 2018.

Konferensen Promises of Monsters bestod av en två dagar långt evenemang, med tre internationella föredragshållare:

oMargrit Shildrick, Professor of Gender and Knowledge Production at the unit for Interdisciplinary Gender Studies, Tema Genus, Linköping University, Sverige: Visual Rhetorics and the Seductions of the Monstrous: some precautionary observations

oSurekha Davies, Assistant Professor of European History at Western Connecticut State University, USA: Monstrous geography, environmental history and the invention of race

oTove Kjellmark, artist från Stockholm, Sverige. Kjellmark visade sitt arbete Naked (2009) innan hon before participating in a panel discussion about the monster in art with writers and researchers Mark Peter Wright (UK) och Line Henriksen (DK), and the audience. Moderator för panelet var PhD Aino-Kaisa Koistinen (FI) från The Monster Network.

Förutom de inledningsanföranden anordnade konferensen fem parallella sessioner med presentationer från våra deltagare. Dessa arbeten var både akademiska och konstnärliga (se bifogad konferensprogram).

Konferensen förrättades vid Universitet i Stavanger, men programmet för kvällen på torsdag 28. april involverade ett evenemang om var öppet för allmänheten: Tove Kjellmarks presentation av sin konst och efterföljande paneldiskussion. För detta evenemang samarbetade vi med Sølvberget, Stavanger kultursenter och bibliotek för att överbrygga en annars akademisk konferens med konst och litteratur.

Det ekonomiska stödet från Riksbankens Jubileumsfond gjorde att konferensen Promises of Monsters kunde bli verklighet. Vi har använt detta stöd för att finansiera resekostnader och logi för föredragshållare och organisatörer, och att bjuda Tove Kjellmarks konstverk till att tjäna som "logo" för konferensen.

Det övergripande målet för The Monster Network är att skapa ett internationell, tvärvetenskaplig utrymme mellan olika offentliga områden för att diskutera relevans och aktualitet av monster och det monströsa. Ekonomiskt stöd för konferensen Promises of Monsters gjorde det möjligt för oss att skapa en plattform för innovativa samarbeten mellan forskare, författare och konstnärer som alla engagerar sig kritiskt med figuren om monster och monstruösa, samt att utveckla forskningssamarbete över disciplingränserna och sektorer. Med tanke på det ökande intresset för Monster Studier, ser vi denna konferens och vår kommande publikation som ett sätt att sätta agendan i ett område som kritiskt diskuterar monster som hemsöker våran historia och nutid, och gör det möjligt att tänka olika begrepp om monster på flera sätt.

Publikationer;

Special issue i International Journal Somatechnics (kommande 2018)