Jan Bachmann

Politisk ingenjörskonst ? Samproduktionen av infrastruktur, politisk ordning och säkerhet i västerländska interventioner för statsuppbyggnad i Afrika

Kan vägar bokstavligen leda till fred? Detta kan tyckas en märklig fråga att ställa, men samtida västerländskt statsbyggande i instabila stater - för närvarande hem till 1,5 miljarder människor, i huvudsak i Afrika - verkar bygga på just detta antagande: betydande andelar av budgetarna i västerländska stabiliseringsprogram, sedan 9/11 det dominerande paradigmet inom västerländskt statsbyggande, satsas på infrastruktur. Trots det har mycket lite uppmärksamhet ägnats det faktum att centrala politiska aspekter av stabilisering - vilka har avgörande inflytande på sårbara gruppers levnadsvillkor i instabila stater - hanteras främst genom tekniska ingripanden i dessa staters fysiska miljö. Syftet med det föreslagna forskningsprojektet är därför att öka vår förståelse för hur infrastruktur interagerar med säkerhet och politiska ordningar i pågående västerländska stabiliseringsprogram i Demokratiska Republiken Kongo, Södra Sudan och Somalia. Därav följande forskningsfråga:
Hur är infrastruktur, (o)säkerhet och politisk order samproducerat inom internationella statsuppbyggnadsprogram i Afrika?
Vi introducerar insikter från såväl Science and Technology Studies som infrastrukturens antropologi i forskning om fred och utveckling, och kommer att följa hur konkreta infrastrukturprojekt (såsom vägar och administrative byggnader) tar form och ges politisk betydelse av berörda parter, inklusive västerländska policyaktörer, lokala befolkningar och mottagande regeringar.