Roberto del Valle Alcalá

Worklessness i brittisk och amerikansk litteratur: mellan utsatthet och motstånd

Detta endagssymposium, som kommer att hållas vid Uppsala universitet den 16 oktober 2015, avser att ompröva ett arv och starta upp en undersökning av betydelsen av arbete och "worklessness" i engelsktalande kulturer och samhällen. Den nya ekonomins kollaps under 1990-talet, den finansiella krisen 2008, och den pågående försämringen av välfärdsstaten har lyft fram arbete och "worklessness" som konceptuella och sociala frågor som kräver ytterligare analys och diskussion. Konferensen kommer att försöka lägga litteraturhistoriska perspektiv, kritisk teori samt antropologi till debatten, med fokus på engelskspråkig litteratur från år 1800 fram till idag, och försöka hitta vägar framåt för både tanke och samhälle.