Li Bennich-Björkman

Existentiellt motstånd och omvandlingen mot pluralism i Västra Sovjet.

Experimentet som var det totalitära Sovjetunionen, en hittills oskådad grad av försök till mänsklig likformighet och statlig kontroll, gjorde både människor och institutioner sällsynt oförberedda på en tillvaro i frihet och för de utmaningar som pluralism, den mänskliga mångfalden i alla dess former, innebär. På vissa platser i det tidigare Sovjetunionen, framförallt i det "västliga" Sovjet som omfattade Estland, Lettland, Litauen och också västra Ukraina med staden L´viv som centrum, förekom emellertid ett mjukt "motstånd", ibland benämnt ett 'tyst' motstånd, som i själva verket formats under decennier: det var kulturklubbar, litteraturcirklar, filmklubbar och musik där minnen återerövrades.. Den bok jag planerar arbeta med handlar om denna, förhållandevis okända, sovjetiska verklighet, hur den kan förstås i termer existens, och hur denna mänsklighet kom att forma vägen mot ett nytt system. Intellektuella och kreativa utövare spelade därmed en avgörande roll när det gällde att bevara mänsklig värdighet och existentiella uttryck, och kom också senare att sätta sin prägel på uppbyggnaden av det nya i vissa av de nya staterna, mindre tydligt så i andra. Vad de framförallt bar med sig in i omvandlingen var en passionerad respekt för betydelsen av värden och personlig tillit till varandra som bidrog till ökad handlingskraft.