Jon Engström

Service design: Innovationer från kund- och medborgarperspektiv 1

Denna forskning syftar till att öka kunskapen om hur det utifrån medborgar- och kundperspektiv kan skapas innovationer som utgår från kundens behov och värdeskapande processer. Från olika vetenskapliga discipliner har det vuxit fram utvecklingsmetoder som bygger på involvering av kunder. Genom en förändrad kundroll och att sätten som företaget skapar värde på utvecklas, skapas potential för nya innovationer.

Målet är bättre offentliga tjänster och mer konkurrenskraftiga företag. Till exempel, hur kan en vårdcentral göra föra att inte bara vårda sjuka, men också förebygga sjukdom och skapa välmående? Hur kan ett småföretag gå från att sälja produkter till att stödja sina kunders processer?

Forskningen genomförs i en aktionsforskningsansats, där forskningen bedrivs i nära samarbete med olika aktörer - offentliga organisationer såväl som privata företag - som vill förnya sina utvecklingsprocesser och affärsmodeller. Frågor som berörs är hur systematiskt innovationsarbete kan främjas, hur nya affärsmodeller skapas och vilka förutsättningar som krävs för detta.