Kristin Ewins

Politics and Periodicals (kan möjligen översättas som Tidningar, tidskrifter och politik)

Tidningar och tidskrifter har varit i centrum för politiska kontroverser och debatt sedan tryckpressens uppkomst. Konsekvenserna har ibland varit våldsamma: från arbetarrörelsens dagstidningar i England som stimulerade debatt kring reform och ibland ledde till gatudemonstrationer som den som slutade i Peterloomassakern i Manchester 1819 till den dödliga attacken mot Pariskontoret för den satiriska tidskriften Charlie Hebdo tidigare i år efter publiceringen av karikatyrer av Muhammed. Symposiet Politics and Periodicals samlar internationellt ledande forskare från hela Europa för att med en jämförande och historisk ingång följa och analysera politik i och av europeiska tidningar och tidskrifter. Symposiet fokuserar dialogisk växelverkan mellan tidningar, tidskrifter och politiska rörelser; den roll tidningar och tidskrifter kan ha som partiorgan; politiker som redaktörer eller uppdragsgivare; och politiska konflikter och kontroverser mellan olika tidningar eller tidskrifter. Symposiet utgör nästa steg av arbetet inom European Society for Periodical Research (Esprit, www.espr-it.eu), ett internationellt nätverk som bildades 2009. Den kritiska massan forskare inom nätverket idag och kvaliteten på den forskning som produceras har skapat förutsättningar för att ta samarbetet till en ny nivå: inte minst att skriva en gemensam forskningsansökan till Horizon 2020.