Rolf Lidskog

Internationell workshop: Core concept in environmental sociology

Abstract: Syftet med denna internationella workshop är att vidareutveckla den sociologiska analysen av miljöproblem. Bakgrunden till det är behovet av en mer integrerad global sociologisk förståelse för miljöfrågor, något som inte minst är viktigt för miljösociologins engagemang i tvärvetenskapliga och transdisciplinära samarbeten för hållbar utveckling. Det görs genom ett fokus på kärnbegrepp inom miljösociologisk forskning, begrepp som krävs för att sociologiskt förstå och analysera dagens miljöutmaningar. Genom detta fokus kan workshopen bidra till innovativa idéer och synteser över hur miljösociologin kan skapa kunskap om dagens miljöproblem.
De främsta miljösociologer från olika delar av världen kommer att delta i denna workshop som samarrangeras med den miljösociologiska forskningskommittén vid Internationella Sociologförbundet (ISA). En vetenskaplig kommitté (bestående av fem forskare från Australien, Japan, Kanada, Nederländerna och Sverige) har bedömt insända abstract och totalt 31 har accepterats. Utöver uppsatspresentationer och gemensamma diskussioner kommer även föredrag att hållas. Matthias Gross, professor vid Helmholtz Centre for Environmental Research och nuvarande president för miljösociologiska sektionen vid Europeiska Sociologförbundet samt Raymond Murphy, professor vid University of Ottawa och tidigare president för miljösociologiska sektionen vid Internationella Sociologförbundet. Vi har även sökt kvinnliga föredragshållare men hittills inte fått något jakande svar

Den 23-25 september arrangerade Miljösociologiska sektionen vid Örebro Universitet tillsammans med Internationella Sociologförbundets forskningskommitté 24 Environment & Society en workshop. Initiativtagare och ansvariga var Magnus Boström och Rolf Lidskog, professorer i sociologi vid Örebro universitet och båda verksamma i ISA:s forskningskommitté Environment & Society (Magnus vice-president och Rolf styrelseledamot).
Temat var Core Concepts in Environmental Sociology. Syftet med den var att vidareutveckla den sociologiska analysen av miljöproblem. Bakgrunden är behovet av en mer integrerad global sociologisk förståelse för miljöfrågor, något som inte minst är viktigt för miljösociologins engagemang i tvärvetenskapliga och transdisciplinära samarbeten för hållbar utveckling. Det görs genom ett fokus på kärnbegrepp inom miljösociologisk forskning, begrepp som krävs för att sociologiskt förstå och analysera dagens miljöutmaningar. Genom detta fokus avser workshopen bidra till innovativa idéer och synteser över hur miljösociologin kan skapa kunskap om dagens miljöproblem.

En vetenskaplig kommitté (bestående av fem forskare från Australien, Japan, Kanada, Nederländerna och Sverige) har bedömt insända abstract och ett 25-tal accepterades. Utöver uppsatspresentationer och gemensamma diskussioner hölls plenarföredrag av Matthias Gross, professor vid Helmholtz Centre for Environmental Research och nuvarande president för miljösociologiska sektionen vid Europeiska Sociologförbundet samt Raymond Murphy, professor vid University of Ottawa och tidigare president för miljösociologiska sektionen vid Internationella Sociologförbundet.

De främsta miljösociologer från olika delar av världen deltog i denna workshop, totalt 28 personer från fyra kontinenter. Totalt presenterades och diskuterades 19 uppsatser i konferenser.
Workshopen resultade i, förutom nätverksbygge och stimulerande diskussioner, i ett temanummer i internationell tidskrift och en antologi på internationellt förlag. Rolf Lidskog (ORU) och Claire Waterton (Lancaster University) är gästredaktörer för tidskriften Enviromental Sociology (Routledge) temanummer om conceptual innovations. Magnus Boström (ORU) och Debra Davidson (University of Alberta) arbetar med antologin och diskuterar för närvarande kontrakt med Palgrave och Routledge.

ORGANIZING COMMITTEE
o Magnus Boström, Professor in Sociology, Örebro University, Sweden. Vice-President of RC24.
o Rolf Lidskog, Professor in Sociology, Örebro University, Sweden. Board member of RC24.

SCIENTIFIC COMMITTEE
o Debra Davidson, Professor in Sociology, University of Alberta, Canada. Secretary of RC24.
o Koichi Hasegewa, Professor in Sociology, Tohuku University, Japan. President of RC24.
o Stewart Lockie, Professor in Sociology, University, Sweden. Past President of RC24. Chief editor of the new journal Environmental Sociology
o Ylva Uggla, Associate Professor in Sociology, Örebro University, Sweden
o Kris van Koppen, Professor in Sociology, Wageningen University, Sweden. Past president of Environment and Society Committee (RN12) of the European Sociological Association.

KEY NOTES ADDRESSES
o Demand the impossible: Towards ironic perspective in the environmental sociological imagination Matthias Gross, Professor in Sociology, at the Helmholtz Centre for Environmental Research, Germany. President of Environment and Society Committee (RN12) of European Sociological Association.
o Suggestions for Conceptual Precision in a Scholarly Age of Blurring Distinctions. Raymond Murphy, Professor in sociology at the University of Ottawa, Canada. Former president of RC 24 Environment and Society, International Sociological Association

PRESENTED PAPER
1. Peter Oosterveer (Wageningen University): Connecting environmental networks and flows with social practices for global environmental change
2. Magnus Boström, Rolf Lidskog and Ylva Uggla (Örebro University): A reflexive look at reflexivity in environmental sociology
3. Magnus Boström and Ylva Uggla (Örebro University): Environmental representation
4. Debra Davidson (University of Alberta): The Effort Factor: Revisiting Social-Ecological Metabolism in the Era of Peak Oil
5. Malcolm Fairbrother (University of Bristol): Externalities: Why Environmental Sociology Should Bring Them In
6. Katarina Giritli Nygren, Anna Olofsson och Susanna Öhman (Mid-Sweden University): Intersectional Approaches to Environmental Sociology: Possibilities and Challenges
7. Jens Jetzkowitz (Martin Luther University Halle-Wittenberg) Toward a methodology for studying the co-evolution of society and nature: a semiotic (pragmatic) approach to a core concept of environmental sociology
8. Mikael Klintman & Alexandra Nikoleris, Lund University: Loyalty: An Ancient Term Missing and Needed in Environmental Sociology
9. CSA (Kris) van Koppen (Wageningen University): Incorporating nature in sociology: an epistemological proposal and its implications for environmental social sciences
10. Rolf Lidskog (Örebro University) & Claire Waterton (Lancaster University): A Cautious Welcome to the Anthropocene.
11. Rolf Lidskog (Örebro University) and Göran Sundqvist (Oslo university): Expertise: The role of expertise in handling environmental problems
12. Luigi Pellizzoni (University of Trieste): Environmental sociology and the material turn in social theory. A critical assessment
13. Henrike Rau (NUI Galway): Measuring the absence of problems: An alternative approach to sustainability assessment
14. Mihai Sarbu (University of Ottawa): An Examination of Complexity in the Context of Environmental Sociology
15. Linda Soneryd (Göteborg University) Participation
16. Catherine Mei Ling Wong (James Cook University): A Material-Semiotic Approach to Risk: Applying Environmental Sociology to Risk Research
17. Steve Yearley (University of Edinburgh): Valuation as a core concept in environmental sociology
18. Marja Ylönen (University of Jyväskylä): Risk and Resilience
19. Jens O. Zinn (University of Melbourne): The sociology of risk and uncertainty meets environmental sociology