Olivia Kang

Socialt värdeskapande i multinationella företag: specifikt fokus initiativ för sociala innovationer

Projektet "Socialt värdeskapande i multinationella företag: specifikt fokus initiativ för sociala innovationer" avser skapandet av ett forskarnätverk och en plattform för forskning angående hur "socialt värdeskapande" sker inom multinationella företag. Såväl akademiker som praktiker är i behov av studier om hur multinationella företag kan förbättra sin förmåga att koppla samman företagets affärsmässiga framgång med samhällsnytta. Detta eftersom multinationella företags innovationer alltmer ses som möjliga lösningar på vårt århundrades stora utmaningar såsom de globala problemen i förhållande till vatten, hälsa, energi, mat och miljö. Trots denna ökande relevans av multinationella företags roll i socialt värdeskapande är bristen på forskning i ämnet fortfarande betydande. Därmed är huvudsyftet med detta projektforum att länka samman den pågående forskningen inom området socialt värdeskapande, för att bygga en konceptuell bas inom området. Projektet syftar till att stimulera forskningssamarbeten genom en serie av möten/workshops under 2016. Denna nätverksinitiering ska därmed ses som ett första, men avgörande steg mot skapandet av ett större fokuserat forskningsprogram/projekt, vilket involverar dialog mellan såväl experter från akademi som från näringslivet och civilsamhället.
Projektet "Socialt värdeskapande i multinationella företag: specifikt fokus initiativ för sociala innovationer" avser skapandet av ett forskarnätverk och en plattform för forskning angående hur "socialt värdeskapande" sker inom multinationella företag.

Såväl akademiker som praktiker är i behov av studier om hur multinationella företag kan förbättra sin förmåga att koppla samman företagets affärsmässiga framgång med samhällsnytta. Detta eftersom multinationella företags innovationer alltmer ses som möjliga lösningar på vårt århundrades stora utmaningar såsom de globala problemen i förhållande till vatten, hälsa, energi, mat och miljö. Trots denna ökande relevans av multinationella företags roll i socialt värdeskapande är bristen på forskning i ämnet fortfarande betydande. Därmed är huvudsyftet med detta projektforum att länka samman den pågående forskningen inom området socialt värdeskapande, för att bygga en konceptuell bas inom området. Projektet syftar till att stimulera forskningssamarbeten genom en serie av möten/workshops under 2016. Denna nätverksinitiering ska därmed ses som ett första, men avgörande steg mot skapandet av ett större fokuserat forskningsprogram/projekt, vilket involverar dialog mellan såväl experter från akademi som från näringslivet och civilsamhället.

Med ovanstående syfte användes finansieringen från Riksbankens jubileumsfond för forskningsinitiering till följande:

-Två dagars workshop om "Social value creation in MNCs" hölls på Sigtunafolkhögkolan kursgård i Sigtuna den 25-26 april, där utvalda internationella forskare erbjöds att presentera sitt arbete inom ämne social innovation och kartlägga forskningsagenda för forskningsprojekt och samarbete. Forskarna från University of Birmingham, UK; Aalto University, Finland; Lappeenranta University of Technology, Finland; University of Manchester, UK deltog I workshop.

-Organiserat ett projekt möte i samband med Academy of International Business (AIB) 2016 Annual meeting, New Orleans, USA, juni 27-30, med deltagarna från Sigtuna workshop och andra intresserade forskare för att diskutera panel session på European International Business Academy-konferensen i december, 2016 och speciell upplägg i tidskrift "Critical Perspectives on International Business."

-Anordnat panel session "Social value creation in MNCs" at 42nd annual conference of the European International Business Academy (EIBA), Vienna university of Economics and Business, Vienna, Austria, december 2-4, 2016. Panel discussant inkluderade professorer från Villanova University, P.A. USA; University of Manchester, UK; University of Birmingham, UK; Lappeenranta University of Technology, Finland och Uppsala University, Sweden.

Vidare har möten och samarbetsaktiviteter resulterat i:
-Artikel "Disentangling the Involvement of Multinational Corporations in Social Innovation: The Issue of Knowledge, Power and Embeddedness" accepterat att presentera på Academy of International Business 2017 Annual conference July 2-5.

-Special issue "Social value creation in MNEs" i Critical Perspectives on International Business journal med publiceringsdatum, Issue 3, 2018.

-"Literature review on social innovation in MNCs" skickas till publikation hösten 2017.