Dag Blanck

Svensk-amerikanska gränsland. Ett internationellt forskningsnätverk

Detta är en ansökan för ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsnätverk inom svensk-amerikanska relationer. Nätverket för samman forskare från olika ämnen genom att utgå från begreppet "svensk-amerikanska gränsland." Begreppet fokuserar på gränsöverskridande fenomen, kontaktzoner och asymmetriska kulturella flöden, och är avsett att användas som ett gemensamt analysverktyg för nätverkets deltagare.
Det finns ett betydande forskningsläge om svensk-amerikanska relationer som utgör en utgångspunkt för nätverket. Mycket av forskningen har emellertid skett oberoende av varandra. Genom att föra samman ämnen och forskare kommer nätverket att skapa förutsättningar för att få ny kunskap om svensk-amerikanska relationer.
De empiriska studieområdena rör migration, politik, populärkultur, konsumtion, teknologi och frågan hur svensk-amerikanska kontakter har medierats genom ett tredje land. Nätverket tar också plats i den teoretiska diskussionen om transnationell historia, och bidrar även teoretiskt till kunskapen om svensk-amerikanska relationer.
Nätverket består av både yngre och mer etablerade forskare från Europa och USA. Vår första aktivitet är en konferens i Uppsala i juni 2016 där 25 personer presenterar "papers". Det finns ytterligare en grupp om sex forskare som inte kan närvara men som har visat starkt intresse för nätverkets fortsättning. Konferensen avslutas med interna överläggningar där framtida aktiviteter och en publikation kommer att planeras.