Marta Kuzma

Useless Uses - An international Conference on Use and Uselessness in Contemporary Art

'Useless Uses, An International Conference on Use and Uselessness in Contemporary Art' arrangeras den 21-22 januari 2016 vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Konferensen är öppen för allmänheten (120 platser) och utgör en förlängning av kursen 'Philosophy in the Context of Art' som ges både inom grundutbildningen och på forskningsnivå. Kursen är kopplad till den internationella gästprofessur som etablerades vid KKH under 2015 som del av ett nystartat samarbete med Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London. 'Philosophy in the Context of Art' erbjuder ett filosofiskt forskningsklimat inom det bildkonstnärliga fältet och undersöker samtida filosofiska kopplingar till konst och kultur. Konferensen utvecklar detta genom att diskutera begreppet användbarhet (use) och dess filosofiska, ekonomiska och konstnärliga betydelser och funktioner inom en historisk kontext som löper från Sovjetisk konstruktivism, produktivism, via situationismen till dagens nätverksaktivism. Genom att bjuda in internationella föreläsare inom fält för filosofi, politik, politisk ekonomi, konstvetenskap och konstvärlden, ställer konferensen frågor om var konsten idag befinner sig i förhållande till dessa diskurser. Reviderade versioner av föredragen kommer att publiceras i bokform och videodokumentation kommer att finnas tillgänglig på KKH:s hemsida (enligt godkännande av föreläsarna).