Stefano Guzzini

Makt i internationella relationer

Den planerade boken syntetiserar och utvecklar mina tidigare studier av maktbegreppet i internationella relationer. Användningen av maktbegreppet placeras i sin historiska och teoretiska kontext och en begreppsanalys genomförs med tre syften. För det första analyserar den koherensen i förhärskande definitioner. Den analysen visar exempelvis att realismen-den huvudsakliga teorin i akademiska förklaringar, i media och inom politiken- har vidgat sin maktanalys så att den blivit inkonsistent. För det andra, analyseras maktbegreppets roll i politiska diskurser. Politiker och diplomater behöver ett mått på makt för att kunna tilldela status och privilegier i internationell politik. Eftersom ett objektivt mått saknas får kampen om den rätta definitionen politiska konsekvenser: är vi överens om att internationell status ska baseras på mjuk, snarare än militär makt får det konsekvenser för vilka politiska mål som eftersträvas och för förståelsen av internationell konkurrens. För det tredje, byggde analysen av makt förr på politisk-teoretiska resonemang om ordning och autonomi i kombination med förklarande teorier om orsaker/effekter av inflytande och dominans. Kopplingen mellan dessa forskningsmål har med tiden förlorats, och med den förståelsen för hur våra rön påverkar båda dessa. Boken rekonstruerar begripliggörandet av makt på ett sätt som är kontextnära och koherent. Forskningsvistelsen vid Cornell University med sin specifika expertis kommer stärka skrivandet av denna bok.