Åsa Öström

Vetenskaplig konferens i Måltidskunskap och värdskap

Den 18 mars 2016 planerar Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan att arrangera en internationell vetenskaplig konferens på temat Måltidskunskap och värdskap. Målet är att denna konferens är den första i en serie återkommande konferenser inom samma område.
Syftet med konferensen 2016 är att försöka påverka framtida utmaningarna med hälsosamma, välsmakande och hållbara måltider. Innehållet i konferensen utgår från fyra teman:
o Måltid som upplevelse och estetisk gestaltning
o Måltiden i samhällsrummet
o Hälsosam, säker och hållbar måltid
o Gastronomi, kulturarv och framtid
För respektive tema finns fyra Keynotes. Dessa inleder sina respektive sessioner och därefter följer 5 muntliga presentationer. I projektplanen finns detaljerat programmet där både Keynotes och de bekräftade muntliga presentationerna presenteras. Under lunch och pauser visas ca 20 postrar.