Ingemar Pettersson

Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken

Projektet syftar till att undersöka hur vetenskapsmän och ingenjörer formade smaken hos industriella livsmedelsprodukter i Sverige från 1930-talet till 1970-talet, en tid då livsmedelsindustrin utvecklades kraftigt och i andra sammanhang har kallats den "högindustriella epoken". Vi fokuserar på den "smakvetenskap" som tillämpade metoder från bland annat kemi, psykologi, medicin och matematik för att förstå livsmedels smakegenskaper och hur vi människor upplever dem. Denna typ av forskning fick ökad betydelse för livsmedelsproduktion under perioden och tillämpades i en rad laboratorier, forskningsinstitut och provkök i Sverige. I projektet studerar vi livsmedelsutveckling och vår huvudsakliga metod är att göra "biografier" av en uppsättning produkter för att visa hur deras smak formades av olika praktiker inom smakvetenskapens experimentella system. Med denna metod ställer projektet frågor om den teknik som användes och vad den betydde för livsmedlens smak, betydelsen av kunskap om de mänskliga sinnena, hur konsumenternas smakpreferenser och smakuppfattningar fastställdes, och de ideal kring smak som präglade de vetenskapliga praktikerna och materialiserades i maten. Projektet har hög internationell relevans för historiker intresserade av livsmedel, teknik och vetenskap och kommer generera helt ny kunskap om 1900-talets industrialisering och förändringar inom matproduktion och matkonsumtion.