Kristina Lindström

Turistrådet i Västsverige - Hållbar turism genom inter-sektoriell samverkan

Det övergripande syftet med det sökta forskningsprojektet är att öka kunskapen om samverkan mellan turismnäringen och andra sektorer i samhället. Detta som en central hållbarhetsstrategi. Syftet är att, med ett evolutionärt teoretisk fokus, undersöka stragisk samverkan mellan turismens aktörer och aktörer i andra sektorer, speciellt med fokus på regional hållbar utveckling och Västra Götaland. Fyra fallstudier ingår i projektet,var och en med fokus ett regionalt strategiskt viktigt inter-sektoriellt samarbete (film-sektorn, den maritima sektorn, lokal förankrad samverkan och samverkan med "miljösektorn"). Projektet kommer framför allt bidra till ökad teoretisk och empirisk kunskap om hållbar turism genom samverkan, strategiska allianser och policy implikationer.