Henrik Boman

Historiska och samtida byggnadsmiljöer - ett internationellt tvärvetenskapligt nätverksprojekt

Syftet är ett internationellt tvärvetenskapligt nätverksprojekt" är att skapa en gränsöverskridande dialog mellan discipliner inom och utom akademien, mellan vetenskaplig och konstnärlig verksamhet, där arkeologer, arkitekter, konstnärer och samhällsplanerare skall ha ömsesidigt utbyte av varandras forskning och verktyg.
Ansökan avser en workshop på Biennale Urbana under den 15:e internationella Arkitekturbiennalen i Venedig 2016, där inbjudna representanter från olika discipliner skall presentera och praktisera sin verksamhet. Ett första möte kommer att hållas i Rom, med berörda parter stationerade i Rom.
Vi vill skapa samverkan i gränslandet där frågor möts rörande gestaltandet av den byggda miljön och själva den gestaltande verksamheten som är aktiv i det urbana rummet. Rom och Venedig är utmärkta utgångspunkter för en konstruktiv dialog och diskussion om stadsmiljöns historiska dimension i ständig samverkan med den samtida planeringens frågeställningar.
Svenska institutet i Rom kommer att fungera som nod och deltagare kommer från Institutet i sig, EHESS i Paris, från Rom (Universitā di Roma 3, Stalker/Osservatorio Nomade, Schweiziska institutet, Museo Nazionale Romano), Göteborgs universitet (Högskolan för Design och Konsthantverk, Institutionen för kulturvård, Litterär gestaltning & Högskolan för scen och musik), Stockholm (Arkitektur och design vid Kungliga Konsthögskolan, Arkitektur och Designcentrum (ArkDes)), Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola.