Silke Neunsinger

XIV Nordiska Arbetarhistorikermöte,Reykjavik, Iceland 28-30 november 2016

Mellan den 28 och den 30 november 2016 arrangerar Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Centrum för Arbetarhistoria och Islands universitet en nordisk arbetarhistorisk konferens med cirka 150 deltagare.
Syftet är att skapa en mötesplats för arbetarhistoriker (forskare och studenter) där arbetarhistoria definieras i bred bemärkelse som arbetets historia, arbetarnas historia och arbetarrörelsernas historia. Konferensen ska utgöra ett forum för diskussioner om aktuell forskning både från ett nordiskt jämförande perspektiv och för att diskutera nordisk arbetarhistoria i ett globalt sammanhang. Vi vill bidra till att bredda det arbetarhistoriska fältet och uppmuntrar forskning som går utanför den traditionella organisationshistorien - även om den också ska ingå - genom att vidga fältet i tid och rum. Därutöver vill vi diskutera möjligheten att bygga upp ett nätverk för nordisk arbetarhistoria som kan stärka det nordiska forskningssamarbetet och kan bli involverat i framtida konferenser.