Christer Sturmark

Konferens "Limits of knowledge"

Fri tanke och Kungl. Vetenskapsakademien bjuder in till en internationell vetenskapskonferens på temat Kunskapens gränser.

Bland annat medverkar Marcus du Sautoy som undersöker han om det kan finnas frågor som vetenskapen aldrig kommer att kunna besvara. Marcus du Sautoy är Simonyi Professor for the Public Understanding of Science vid University of Oxford.

Douglas Hofstadter är akademiker och författare. Han är känd för sin bok Gödel, Escher, Bach, utgiven 1979, som året därpå vann Pulitzerpriset. Han diskuterar matematikens begränsningar, Kurt Gödel visade att matematiskt tänkande inte till fullo kan beskrivas i ett formellt axiomatiskt system. Vad betyder detta i praktiken? Var går gränserna för datorers framtida artificiella intelligens? Kan skönhet, kreativitet och humor formaliseras?

Anton Zeilinger är direktör för vetenskapsakademien i Österrike och professor vid institutet för kvantoptik i Wien. Han diskuterar kvantfysikens märkliga fenomen med sammanflätande partiklar på stora avstånd, våg-partikel-dualitet och superpositioner, hur ska vi förstå kvantvärlden på ett intuitivt sätt?

Lera Boroditsky är professor i kognitionsvetenskap vid UCSD. Hon diskuterar huruvida vårt språk formar vårt sätt att uppfatta verkligheten? Påverkar våra lingvistiska system hur vi tänker kring tid och rum? Och är ordval och metaforer av stor betydelse för hur vi hanterar etiska frågor om till exempel våld och brott?