Daniel Alsarve

Män och maskuliniteter: Politik, policy, praktik

Vi söker härmed medel för att anordna konferensen "Män och maskuliniteter: Politik, policy, praktik" vid Örebro universitet den 14-16 juni 2017. Denna konferens sammanför internationella forskare, aktivister och politiska beslutsfattare som är intresserade i frågor som rör kritiska studier om män och maskuliniteter och hur detta perspektiv kan bidra till ökad jämställdhet såväl i som utanför den nordiska regionen. Konferensen har tre huvudsyften: att utveckla potentiella, internationella samarbeten mellan forskare i och utanför Norden, att bygga (inter)nationella nätverk mellan forskare, aktivister och politiska beslutsfattare samt att främja teoretisk-praktisk kunskap om män och maskuliniteter inom Norden och sätta denna i relation till andra delar av världen.

Bekräftade huvudtalare är Ann-Dorte Christensen (Aalborg University), Marina Hughson (University of Serbia), Sofia Aboim (University of Lisbon), Kopano Ratele (University of South Africa) och Jeff Hearn (Örebro University, Hanken School of Economics, University of Huddersfield). Valet av dessa talare har gjorts utifrån deras internationellt erkända forskning om män och maskuliniteter, deras bidrag till pågående jämställdhets- och policyarbete och att de sammantaget bildar ett spektrum av nordiska, post-socialistiska samt globala perspektiv på området. Utöver dessa talare kommer vi att erbjuda 126 paper-presentationer (150 deltagare totalt).