Önver Cetrez

Gilgamesh: flyktingminoriteters traumatiska erfarenheter som hamnat i skuggan

Detta projekt syftar till att visualisera flyktingminoriteters erfarenheter som hamnat i skuggan. Visualiseringarna utgår från tidigare forskning kring assyriska, armeniska, yezidiska och mandeiska fall utförd av forskarna Önver Cetrez (Uppsala universitet) och Naures Atto (University of Cambridge). I en dokumentärfilm kommer projektet illustrera hur känslan av utsatthet och utrotning är inbäddad i kollektiva narrativ bland dessa grupper. Projektet kommer också belysa hur dessa erfarenheter kommer till uttryck i skilda konstnärliga former. Forskargruppen kommer att organisera och skapa en utställning i samarbete med Världskulturmuseerna som visualiserar de glömda berättelserna bland flyktingarna. Projektet omfattar också en workshop kring påtvingat flyktingskap med fokus på känslor av utsatthet. Genom dessa aktiviteter kommer kommunikationsprojektet att dels synliggöra erfarenheterna bland dessa grupper och dels sprida befintlig kunskap i syfte att öppna upp för nya forskningsidéer och policyinitiativ kring dessa centrala frågor.