Robert Appelbaum

'Är ekonomisk ojämlikhet även ett litterärt problem?' En internationell konferens om kultur, samhälle och ekonomi

Har skönlitteraturen något att göra med detta? Har den bidragit till att skapa en kultur där ojämlikhet har tolererats alltmer, eller till och med främjats? Har den något att göra med att horisonten av förväntningar om framtida jämlikhet utplånas? Eller har litteraturen varit en motståndskraft eller en zon av neutral alteritet? Är det rimligt att ens begära att litteraturen och litteraturvetenskapen behandlar ekonomisk ojämlikhet som problem? Vi känner till reformatorer som Charles Dickens och Elizabeth Gaskell. Men var finns reformatorerna nu? Finns det någon lyssnar? Spelar det någon roll?