Rebecka Lennartsson

Nya Slussen. Dialog och reflektion kring samhällsplaneringens demokratiska utmaningar

Frågan om stadens omvandlingar berör demokratins kärna och utmanar det representativa folkstyret på lokal nivå. Omfattande stadsbyggnadsprojekt behöver vara transparanta, rättssäkra och legitimerade. Projektet syftar till att förstå den omstridda ombyggnaden av Slussen i Stockholm, att förmedla kunskap och skapa utrymme för reflektion om komplexa samhällsplaneringsprocesser samt att generera ny kunskap och material för vidare forskning. Medverkande parter är Nordregio, Stockholms universitet och Stadsmuseet genom Stockholmia. Politiker, tjänstepersoner och opinionsbildare inom samhällsbyggande är målgrupper, liksom medier och organiserade medborgare. Genom en serie publika samtal mellan forskare och skilda parter inom samhällsplaneringen, ledda av en opartisk och kunnig moderator, sätts exemplet Slussen i jämförelse geografiskt och historiskt. I 4 evenemang sammanför vi tjänstepersoner, politiker, aktivister, "expertmedborgare", journalister, konsulter och forskare. Samtalen filmas och tillgängliggörs genom de medverkande parternas kommunikationskanaler. Projektet skapar ett nytt källmaterial, och kan därmed lägga grund för ny forskning. Resultat kommuniceras löpande genom de planerade publika evenemangen, genom filmade och digitalt offentliggjorda föredrag och samtal samt i en digital publikation för fri spridning, som på ett pedagogiskt sätt tillgängliggör och förklarar processen kring Nya Slussen.