Gabriele Griffin

Vägar Mot Rekonstruktion: Sociokulturella dimensioner vid nya hälsovårdsbehov i ett globaliserat Europa

Det finns idag ett växande behov av att förstå vilka specifika vårdbehov vissa migrantgrupper bosatta i Europeiska länder har, hur vårdbehovet påverkas av sociokulturella faktorer, krig och konflikter, och sätter nya krav på hälso- och sjukvården. En sådan grupp är kvinnor som har genomgått kvinnlig könsstympning, varav drygt 38 000 lever i Sverige, mestadels med ursprung i länder som Somalia, Eritrea, Gambia, Irak och Sierra Leone. En nyligen utvecklad kirurgisk teknik, vilken än så länge bara praktiseras i ett fåtal länder (inklusive Frankrike och Sverige), ger nu möjlighet att rekonstruera klitoris. I dagsläget är kunskapen om kvinnor som söker denna typ av kirurgi begränsad vad gäller deras förväntningar och behov, och långtidseffekten av kirurgin för deras identitet, välmående och sociokulturella integration. Denna 2½ dags workshop med erkända, multidisciplinära och internationella experter inom olika, men närliggande fält ska användas för att teoretisera och sammanställa olika aspekter av kvinnlig genital (re)konstruktion, inklusive klitoris rekonstruktion, hymen rekonstruktion och transkirurgi, för att därmed utforska vilka sociokulturella dimensioner som är involverade i detta fenomen. Syftet är att etablera ett internationellt nätverk, sammanställa ett specialnummer eller en antologi från denna workshop, och utveckla kollaborativa forskningsinriktningar och forskningsansökningar.