Henrik Ekengren Oscarsson

Visualiseringar av stabilitet och förändring i politiskt beteende 1956-2014

Kommunikationsprojektet syftar till att skapa visualiseringsverktyg som på ett slagkraftigt sätt sprider resultat från det svenska Valforskningsprogrammets samlade forskning om val, väljarbeteende och representativ demokrati till en större och bredare publik än tidigare. För första gången används befintliga databaser (1956-2014) för att visualisera dynamiska processer av synnerligen betydelse för vår förståelse av den svenska representativa valdemokratin, såsom långsiktiga trender i nyckelindikatorer över demokratins hälsotillstånd, väljarflöden mellan valen och under valkampanjer, ideologiska avstånd mellan partier längs olika åsiktsdimensioner, samt åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda.

Fem delprojekt genomförs under 2017 i nära samarbete med ett privat företag. Samarbetet resulterar i helt nya populärvetenskapliga introducerande texter, interaktiva applikationer och visualiseringsverktyg som publiceras på Valforskningsprogrammets hemsida och via forskarbloggar och sociala medier. Resultaten sprids i samarbete med tidskriften Forskning och framsteg (FoF) och andra populärvetenskapliga sajter. Visualiseringsverktygen anpassas för att effektivt kunna användas med framtida data från allmänna val i Sverige.