Lia Ahonen

Psykisk sjukdom och våld: Ett globalt perspektiv på riskbedömning och prevention

Psykisk sjukdom och våld nämns ofta i samma andetag när media rapporter om våldsamma händelser med dödlig utgång. Upplevda ökningar i förekomsten av dödligt våld har tvingat lagstiftare och experter på psykisk ohälsa att ompröva våldsförebyggande strategier, antingen genom förändringar i rättssystemet, och den psykiatriska vården. Hittills har ingen enskild nation presenterat en omfattande evidensbaserad rätts-/ psykiatrisk modell för systematisk identifiering och förebyggande av allvarlig eller dödligt våld. Forskning om sambandet mellan psykisk sjukdom och våld är viktig eftersom: a) den allmänna säkerheten är högsta prioritet för lagstiftare; b) psykisk sjukdom och våldsbrott är kostsamma; c) förvaltningen av de psykiskt sjuka i de rättsliga och psykiatriska hälso- och sjukvårdssystemen kan och bör förbättras med etik i åtanke. Syftet med det föreslagna mötet är att undersöka det aktuella läget forskningsläget om sambandet mellan psykisk sjukdom och våld i olika länder, sammanfatta befintlig kunskap, och att identifiera akuta implementeringsbehov och kunskapsglapp nödvändiga för att för att bättre informera lagstiftare och beslutsfattare. En panel av ledande experter med lång erfarenhet av våld och psykisk ohälsa kommer att sammankallas för ett 2-dagars möte i Stockholm för att granska aktuell kunskap och ta itu med högprioriterade frågor inom psykisk sjukdom och våld, relaterade till offentliga säkerhetsfrågor av både nationellt och internationellt intresse