Biörn Tjällén

Efter Eden och Arkadien: nätverk för studier av förmoderna uppfattningar om miljöförändring

"Efter Eden och Arkadien" sammanför forskare från fyra humanistiska discipliner och fyra svenska universitet för att kartlägga hur man i förmodern tid uppfattade människans roll i miljöförändring. Nätverket vill utforska de långa kulturhistoriska perspektiv som saknas i dagens klimatdebatt, samt bidra till en internationalisering av svensk grön humaniora. Klimatdebatten har redan inspirerat forskning kring hur människan som kulturvarelse förhåller sig till förändringar i naturmiljön. "Efter Eden och Arkadien" tillför en kulturhistorisk insikt: även om dagens miljöutmaningar är unika så har den kultur som formar våra förutsättningar att bemöta dem en lång förhistoria, sällan diskuterad i dagens samtidsorienterade miljöforskning. Varken föreställningen att människan påverkar sin miljö eller tanken på en långsam men likafullt dramatisk miljöförändring är ny. Därför arrangerar nätverket tre forskningsträffar, strategiskt fokuserade på kulturhistorisk reception av två traditioner som dominerade förmoderna föreställningar om människan som aktör i förändring av miljön: den bibliska berättelsen om människans roll i och fall från Eden, och den klassiska traditionen om en förlorad guldålder i Arkadien.