Gösta Hallonsten

Religionsteologi - Katolska perspektiv. Internationell konferens i Uppsala 6-8 Oktober 2017.

Den religiösa pluralismen kännetecknar idag hela världen och religionsdialogen är högt prioriterad av teologin och de kristna kyrkorna. Dialogen hänger nära samman med den teologiska reflexionen över förhållandet mellan världsreligionerna, något som vanligtvis betecknas som "Theology of Religions"(på svenska: Religionsteologi). Detta är en av de mest behandlade frågorna i dagens teologi, särskilt sedan Andra Vatikankonciliet öppnat för en positiv syn på andra religioner. Inom både katolsk och protestantisk teologi finns en omfattande diskussion kring dessa frågor.
Med konferensen "Theology of Religions- Roman Catholic Perspectives" vill Newmanstitutet bidra till utvecklingen på detta område både internationellt och i Skandinavien. Syftet är att ge en bild av det nuvarande forskningsläget med utgångspunkt i katolsk teologi, samt att diskutera öppna och brännande frågor inom detta fält.
Alla talare vid konferensen är internationellt kända forskare inom området. Programmet kommer huvudsakligen att behandla katolska teologers synsätt inom religionsteologin, men med kommentarer och inlägg från protestantiska forskare. De diskuterade problemen är gemensamma för religionsteologin, men utgångspunkten i olika traditioner har ofta stor betydelse.
Vid sidan av fyra huvudföredrag kommer tre workshops att hållas, med följande teman: "Islam in Christian Theology", "Truth and Theology of Religions" och "Comparative Theology and Theology of Religions".