Linnea Gelot

"Den Afrikanska unionens omhämmade militarisering? Perspektiv på Afrikansk säkerhetsstyrning"

Nordiska Afrikainstitutet och forskningsprojektet AU Waging Peace önskar genomföra en internationell konferens på temat Afrikanska Unionen och dess institutionella utmaningar. Arbetstiteln för konferensen är "Den Afrikanska unionens omhämmade militarisering? Perspektiv på Afrikansk säkerhetsstyrning" Konferensen är tänkt att äga rum i Uppsala 27-28 november 2017. Afrikanska Unionen genomgår en märkbar institutionell reformprocess. Inte minst på säkerhetsområdet där AU under de senaste 10 åren byggt upp en Afrikansk freds- och säkerhetsarkitektur (APSA) som syftar till att hantera kontinentala säkerhetsutmaningar. Uppbyggnaden drivs på av både interna och externa aktörer. Denna utveckling är något som konferensen vill belysa och problematisera, och främst mha begreppet militarisering. Konferensens främsta mål är att identifiera kunskapsluckor och hur forskningshorisonten kan flyttas ett steg framåt, men även att reflektera över hur väl AU lyckas möta de säkerhetsutmaningar man står inför. Konferensen är därmed värdefull både från ett forskare- och praktikerperspektiv. Vi önskar bjuda in 15-talet ledande internationella forskare, experter och praktiker från nordiska länder och Afrikanska länder m.fl. som antigen studerar AU, eller som aktivt arbetar med dessa frågor. Projektet har initierat kontakt med flera tilltänkta forskare och praktiker. Vi har diskuterat syfte och tidpunkt med vad vårt förslag på samarbetspartner: Prof. Ulf Engel med kollegor vid universitetet i Leipzig.