Göran Eriksson

Hur hälsosamt ätande kommuniceras i Europa genom marknadsföring och matförpackningar

Betydelsen av att välja hälsosam mat betonas ofta i dagens samhälle. Men detta är allt annat än enkla val. Informationen i text och bilder är massiv och den finns ständigt runt omkring oss. Vi möter forskningsrön och myndigheters rekommendationer via medierna, och många varor marknadsförs med hälsoargument i reklam eller på förpackningar. Inte sällan är informationen motsägelsefull. Idag florerar t.ex. flera olika dieter som alla sägs vara hälsobringande, och många olika experter uttalar sig. Forskning har visat att vad vi ser som hälsosamt ätande påverkas av många olika faktorer som miljö, ekonomi, etik, men även av livsstil, bekvämlighet och sinnesstämningar. Hälsosamt ätande är också kopplat till det nationella och kulturarv. Råvaror från det egna landet eller egna regionen förs ofta fram som bättre än andra, inte minst i marknadsföring.

Forskning om hur hälsosam mat kommuniceras är ytterst begränsad. Den forskningen kan ge insikt i vad som gör vissa val troligare än andra. Det saknas forskning som jämför detta mellan olika länder. Målet med projektet är att skapa en grund för komparativa transnationella studier och möjliggöra gemensamma forskningsansökningar omkring hur mat och hälsosamt ätande kommuniceras i olika Europeiska länder. Särskilt fokus läggs på marknadsföring av mat. De sökta medlen ska användas till två träffar under 2017 för att utveckla gemensamma metoder och fastställa jämförbara data.