Owe Ronström

Till saken! - Kulturvetenskaplig kunskap i en postfaktuell värld. 34:de nordiska etnolog- och folkloristkongressen, Uppsala 12-15 juni 2018.

Etnologer och folklorister på Uppsala universitet söker medel för att finansiera sitt värdskap för den 34:de Nordiska etnolog och folkloristkongressen. Kongressen hålls vart tredje år, denna gång i Uppsala den 12-15 juni 2018. Arrangemanget alternerar mellan institutioner i Norden och är ett viktigt forum för att samla ämnena och upprätthålla samarbeten och ämnesutveckling inom den nordiska miljön.
Temat för kongressen i Uppsala 2018 är Till saken -- Kulturvetenskaplig kunskap i en postfaktuell värld (What matters - Accounting for culture in a post factual world). Vi vill diskutera hur vi hanterar empirisk underbyggnad och sanningsanspråk och samtidigt hävdar det kulturvetenskapliga tolkande perspektivet. Det är frågor med särskild relevans för kulturforskare i en tid när sanningar, vetenskaplighet, upplevelser och erfarenheter på ett destruktivt sätt hamnat i centrum av en samhällspolitisk utveckling av alternativa fakta, faktaresistens och ohämmad relativism. Med "Till Saken" vill vi diskutera etnologins och folkloristikens anspråk på relevans, inom- och utomvetenskapligt och hur detta skapas genom vårt sätt att välja, beskriva och föra fram vårt forskningsmaterial.