Frederick Whitling

Tvärvetenskaplig internationell workshop: "Investigating Interdisciplinary Informality"

"The International Interdisciplinary Institute" ("The Triple-I") är ett internationellt vetenskapligt samfund och gränssnitt för främjandet av samverkan mellan akademiker och konstnärliga utövare, verksamt sedan oktober 2016. Avsikten är att erbjuda mötesplatser för initiering på gräsrotsnivå av innovativa tvärvetenskapliga forskningsprojekt i humaniora och samhällsvetenskap. "The Triple-I" har hittills utvecklat nätverk bestående av forskare och konstnärliga utövare med tvärvetenskapliga intressen i en nyskapande miljö för kunskapsutbyte i Rom. För att expandera och stärka det befintliga "Triple-I"-nätverket, och för att lansera ny forskning, föreslås en internationell workshop, på Medelhavsmuseet, Stockholm, 3-4 oktober 2017, med titeln "Investigating Interdisciplinary Informality". Denna workshop är tänkt att kombinera presentationer av individuella forskningsprojekt med diskussioner gällande möjligheter för och utmaningar av tvärvetenskapligt berikande. Samtalen kommer att vara uttalat informella, för att därmed underlätta dialog och för att utveckla samband mellan forskare och konstnärliga utövare. Evenemanget kommer således att stimulera konstruktiv tvärvetenskaplig dialog, att stödja tvärvetenskapliga initiativ, och att inspirera innovativa forskningsprojekt. Verksamheten kommer att dokumenteras digitalt, och kommer att delas i form av open access för en vid spridning av idéer och resultat.