Beviljade anslag under ämnet Ekonomisk historia

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Ahlström, GöranEkonomisk historiaSverige och "Bretton Woods" (1945-1960).Lunds universitet1
Ahlström, GöranEkonomisk historiaSverige, IMF och den internationella valutapolitiken 1960-1994Lunds universitet1
Andersson, Lars FredrikEkonomisk historiaDet svenska försäkringsväsendets historiaUmeå universitet1
Axelsson, TobiasEkonomisk historiaTillväxt, ojämlikhet och globalisering: Mot en ny förståelse av tillväxtdynamiken i utvecklingsländerna i gränslandet mellan ekonomisk historia och utvecklingsekonominLunds universitet0
Bergquist, Ann-KristinEkonomisk historiaMiljödriven industriomvandling? En studie av svensk massa- och pappersindustri 1960-1990.Umeå universitet1
Bohlin, JanEkonomisk historiaHandelspolitik och industrialisering i Sverige 1890-1913.Göteborgs universitet1
Bohlin, JanEkonomisk historiaMigration och long swings - Sverige i den atlantiska ekonomin 1870-1913Handelshögskolan vid Göteborgs universitet0
Box, MarcusEkonomisk historiaAnsökan om initieringsstöd till internationell workshop vid Södertörns högskola, 28-29 maj 2015Södertörns högskola0
Box, MarcusEkonomisk historiaEntrepreneurship, Innovation, and the Demography of Firms and Industries in Sweden over Two CenturiesSödertörns högskola0
Bredefeldt, RitaEkonomisk historiaDen judiska borgerligheten i Sverige 1838-1938Stockholms universitet1
Dribe, MartinEkonomisk historiaEn industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudieLunds universitet0
Dribe, MartinEkonomisk historiaSkånes ekonomisk-demografiska databas 1650-2010Lunds universitet0
Franzén, BoEkonomisk historiaSveriges utveckling mot ett enhetligt valutaområde ca 1300-1450.Stockholms universitet1
Husz, OrsiEkonomisk historiaDen intima förbindelsen. En ekonomisk kulturhistoria om vardagliga finanserUppsala universitet0
Lindberg, ErikEkonomisk historiaMarknaden och fyrtornet: kollektiva nyttigheter i historiskt perspektivUppsala universitet1
Lindgren, HåkanEkonomisk historiaInformella finansiella marknader i Sverige 1800-1910. Estimat baserade på mikrodata.Handelshögskolan i Stockholm/EHFF0
Ljungberg, JonasEkonomisk historiaAsymmetriska trender under olika växelkurssystem: konsekvenser för konvergens och tillväxtLunds universitet0
Lobell, HåkanEkonomisk historiaSvenska politikers idéer och föreställningar om penningvärdets bestämning - relaterade till den engelska diskussionen och till den faktiskt förda penningpolitiken 1815 - 1862.Lunds universitet1
Lundh, ChristerEkonomisk historiaSwedish Wages in Comparative Perspective, 1860-2008Göteborgs universitet0
Lundh, ChristerEkonomisk historiaStatarsystem och godsdrift i Skåne 1800 - 1950Lunds universitet1
Neunsinger, SilkeEkonomisk historiaFeminina finanser. Om finansieringen som förutsättning för den tidiga svenska kvinnorörelsens politiska engagemang 1880-1950 i internationell belysning.Uppsala universitet1
Niskanen, KirstiEkonomisk historiaEtt återkommande dilemma - arbets- och äktenskapskontrakt hos tre generationer kvinnorStockholms universitet1
Nyberg, KlasEkonomisk historiaRisk, tillit och kreditvärdighet: finansiella nätverk i 1700- och 1800-talets StockholmUppsala universitet1
Olsson Spjut, FredrikEkonomisk historiaTillväxtens gränser i ett hållbart samhälle. Energianvändning och arealbehov i det tidigmoderna Sverige.Umeå universitet1
Olsson, MatsEkonomisk historiaDynamiska bönder? Om aktörskap och ojämlikhet i Sveriges moderniseringLunds universitet0
Olsson, Sven-OlofEkonomisk historiaSverige i det handelspolitiska maktspelet 1919-1939.Högskolan i Halmstad1
Olsson, UlfEkonomisk historiaSmå staters ekonomisk-politiska strategier i en globaliserad världsekonomi. Forskarutbildningskurs i komparativ politisk ekonomi.Göteborgs universitet1
Prado, SvanteEkonomisk historiaVikter och valutor: svenska produktivitetsnivåer i jordbruk-, industri- och tjänstenäring i relation till brittiska och amerikanska, 1850-2010Göteborgs universitet0
Rydén, ReineEkonomisk historiaBönderna, marknaden och miljön. Nya förutsättningar för ekologiska odlare och småbrukare 1977-2002.Göteborgs universitet1
Samuelson, LennartEkonomisk historiaAtomgrad - det sovjetiska militärindustriella komplexets kärnområde. En fallstudie av Södra Ural under det kalla kriget, 1945 - 1965Östekonomiska Institutet - SITE0
Shaev, BrianEkonomisk historiaInternationell konferens: "Hundra år av socialdemokrati, karteller och konkurrenspolitik i Europa"Göteborgs universitet0
Simonsson, PerEkonomisk historiaFamiljens liberalisering och skilsmässans historia i Sverige 1850-2000Stockholms universitet1
Sjögren, HansEkonomisk historiaFamiljedynastier i nordiskt näringslivLinköpings universitet1
Stanfors, MariaEkonomisk historiaKvinnor på arbetsmarknad i förändringLunds universitet0
Stanfors, MariaEkonomisk historiaVägen till jämställdhet: förändrad könsarbetsdelning och familjedynamik i Sverige, 1960-2010 Lunds universitet0
Stenlås, NiklasEkonomisk historiaFramväxt och omvandling av Sveriges militär-industriella komplex 1945-2000KTH1
Svanström, YvonneEkonomisk historiaAtt handla med sex: reglering, liberalisering eller kriminalisering? Prostitutionspolitik i Sverige 1930-2000.Stockholms universitet1
Winton, PatrikEkonomisk historiaDet globala kapitalet. Sverige och de internationella kreditmarknaderna 1760-1830Uppsala universitet0
Ögren, AndersEkonomisk historiaPaper Money in Theory and Practice in Swedish HistoryHandelshögskolan i Stockholm/EHFF0