Beviljade anslag under ämnet Filosofi

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Alanen, LilliFilosofiAtt förstå mänsklig handling. Natur, handlingsbegrepp, och värde i den västerländska filosofiska traditionen.Uppsala universitet1
Björnsson, GunnarFilosofiDet modala tänkandets naturliga grundStockholms universitet1
Björnsson, GunnarFilosofiAnsvar i Komplexa SystemUmeå universitet1
Brinck, IngarFilosofiFrågor om konst och praktik: I dialog med tingenLunds universitet0
Carlson, ÅsaFilosofiEmotioner: problemet att beskriva en känsla som också är en tankeStockholms universitet1
Casini, LorenzoFilosofiPerspektiv på mänskligt handlande i Renässansens filosofiska debatt om frihet och determinismUppsala universitet1
Egonsson, DanFilosofiLivskvalitet och preferensers rationalitetLunds universitet1
Eklund, MattiFilosofiVarats lätthet: en metaontologisk undersökningUppsala universitet0
Eliasson, ErikFilosofiProblem i den medelplatonska kompatibilismenSvenska institutet i Rom0
Eriksson, JohanFilosofiSubjektivitet. En filosofisk undersökning av psykoanalysens ontologi, metodologi och etik.Södertörns högskola1
Eriksson, JohnFilosofiExpressivism och mening: tankar, tal och dispositionerGöteborgs universitet0
Forsberg, NiklasFilosofiRomanen och den filosofiska argumentationens natur: En studie av Iris Murdochs, Martha Nussbaums och Cora Diamonds litteraturfilosofiska arbetenUppsala universitet1
Francén Olinder, RagnarFilosofiMetaetisk pluralismGöteborgs universitet0
Gheaus, AncaFilosofiBortom kärnfamiljen: de nära relationernas filosofiUmeå universitet1
Grill, KalleFilosofiAtt respektera kontext-beroende preferenserUmeå universitet1
Grönroos, GöstaFilosofiFörnuft och oöverlagda handlingar hos AristotelesStockholms universitet1
Gustafsson, MartinFilosofiVardagsspråksfilosofins samtida betydelseÅbo Akademi0
Gustafsson, MartinFilosofiMed främmande ord: Att beskriva handlingar med en för aktören okänd begreppsapparatÅbo Akademi0
Halldenius, LenaFilosofiKvinnor och revolution under 1700-taletLunds universitet0
Hansen, Jens UlrikFilosofi"Modality and Modalities" workshopLunds universitet0
Hansson Wahlberg, TobiasFilosofiKausalitet på social nivåLunds universitet0
Hattiangadi, AnandiFilosofiFilosofiska och psykologiska pespektiv på implicit kognitionInstitutet för Framtidsstudier0
Höglund, Anna TFilosofiLeder koder och riktlinjer rätt? Om etisk kompetens i medicinsk verksamhetUppsala universitet1
Ingthorsson, RögnvaldurFilosofiVetenskaplig essentialism: Aristotelianismen moderniseradLunds universitet0
Janvid, MikaelFilosofiNya sätt att bemöta skepticismenStockholms universitet1
Johansson, JensFilosofiSkada: Begreppet och dess relevansUppsala universitet0
Johansson, Lars-GöranFilosofiFilosofiska frågeställningar om strängteoriUppsala universitet1
Kollnitz, AndreaFilosofiModets estetik/Modets etik. Internationellt symposium i modevetenskapStockholms universitet0
Käll, LisaFilosofiFilosofiska perspektiv på självet i åldersrelaterad demensLinköpings universitet1
Lindström, StenFilosofiMatematikens ontologi och kunskapsteori: En kritisk analys av den nyfregeanska riktningen i matematikens filosofiUmeå universitet1
Lynöe, NielsFilosofiPrioritizing in Health Care: The Reasonableness and Applicability of the Principles of Cost-Efficiency, Need, and ResponsibilityKarolinska Institutet1
Maurin, Anna-SofiaFilosofiMetafysiska förklaringarGöteborgs universitet0
Maurin, Anna-SofiaFilosofiOntologiskt rättfärdigande: från sken till verklighetLunds universitet1
Needham, PaulFilosofiKemins filosofi.Stockholms universitet1
Olson, JonasFilosofi"En nyligen inledd kontrovers": Rationalism och sentimentalism i 1700-talets metaetik Stockholms universitet0
Pagin, PeterFilosofiMening, kommunikation, förklaringStockholms universitet1
Pagin, PeterFilosofiTolkningskomplexitetStockholms universitet1
Persson, IngmarFilosofiMoral och agent-relativitet (Morality and Agent-relativity)Göteborgs universitet1
Petersson, BjörnFilosofiAvsiktlighet och agentperspektivLunds universitet1
Proietti, CarloFilosofiRationalitet och gruppbeteendeLunds universitet0
Quarfood, MarcelFilosofiKants antinomier och oppositionskvadraten Stockholms universitet1
Rabinowicz, WlodekFilosofiDemokratin och framtidenInstitutet för Framtidsstudier0
Remes, PauliinaFilosofiRationellt Självstyre: En undersökning av personlig autonomi och dess platonska ursprungUppsala universitet0
Sà Cavalcante Schuback, MarciaFilosofiVärldens slutSödertörns högskola1
Sahlin, Nils-EricFilosofiVetenskap och beprövad erfarenhet Lunds universitet0
Scheja, LizzieFilosofiHeidegger & judarnaFöreningen för Judisk Kultur i Sverige0
Sturmark, ChristerFilosofiKonferens "Limits of knowledge"Fri Tanke0
Sundström, PärFilosofiReferens och Frege-gåtorUmeå universitet0
Sundström, PärFilosofiTanke och erfarenhet: En undersökning av begreppsempirismUmeå universitet1
Sundström, PärFilosofiVar finns orsaksrelationer?Umeå universitet0
Svennerlind, ChristerFilosofiTillräknelighetGöteborgs universitet1
Thomsen Thörnqvist, ChristinaFilosofiRepresentation och verklighet. Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen.Göteborgs universitet0
Tuominen, MiiraFilosofiSynpunkt på Aristoteles dialektik och retorik Stockholms universitet1
Wallenstein, Sven-OlovFilosofiThe Future of Critical TheorySödertörns högskola0
Wikforss, ÅsaFilosofiKunskap om det egna tankeinnehålletStockholms universitet1
Zeiler, KristinFilosofiMEDICINSK HUMANIORA: TEKNIK, PRAKTIK, IDENTITETLinköpings universitet1
Åkerman, JonasFilosofiFormell kontextrepresentation och situationsperspektivStockholms universitet0