Beviljade anslag under ämnet Företagsekonomi

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Adolfsson, PetraFöretagsekonomiNär vattnet får styra - en organisationsstudie om införandet av vattendistrikt i SverigeHandelshögskolan vid Göteborgs universitet1
Arvidsson, SusanneFöretagsekonomiHållbart företagande, rapportering och bestyrkande: Fokus på utmaningar och framtida kunskapsbehovLunds universitet0
Ask, UrbanFöretagsekonomiFörbättrad inre och yttre effektivitet i större svenska företag genom AISGöteborgs universitet1
Ax, ChristianFöretagsekonomiNya ekonomistyrningskoncept - Utformning, användning, effekter och översättningHandelshögskolan vid Göteborgs universitet0
Bengtsson, LarsFöretagsekonomiStrategi och struktur i det entreprenöriella universitetet - En studie av nordiska universitet och tekniska högskolor.Lunds universitet1
Berggren, ChristianFöretagsekonomiKraftväxling - tankeväxling. Nya gestalter när allt fast förflyktigas i en klassisk svensk systembyggarbranschLinköpings universitet1
Berggren, ChristianFöretagsekonomiKunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomiLinköpings universitet1
Blombäck, AnnaFöretagsekonomiDet Tredje Internationella Symposiet om Företagshistoria, -arv och -nostalgi Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB0
Brunsson, NilsFöretagsekonomiAtt organisera marknaderSSE Institute for Research c/o HHS i Stockholm1
Carrington, ThomasFöretagsekonomiRevisionens roll i konstruktionen av redovisningsreliabilitetStockholms universitet0
Collin, Sven-OlofFöretagsekonomiStyrning och utveckling av företag och föreningar: Behärska och befrämja handling.Högskolan Kristianstad1
Czarniawska, BarbaraFöretagsekonomiAtt hantera överflöd: Strategier och praktikerHandelshögskolan vid Göteborgs universitet0
Demir, RobertFöretagsekonomiHur icke-sanktionerade management innovationer kommer till ståndRatio0
Ekström, Karin M.FöretagsekonomiKonsumtionens mening och konsumenters relationer till artefakter.Göteborgs universitet1
Engström, JonFöretagsekonomiService design: Innovationer från kund- och medborgarperspektiv 1Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID0
Fang, TonyFöretagsekonomiSourcing in the "United States of China"Stockholms universitet1
Frimanson, LarsFöretagsekonomiManagement control systems and stress:a cross-dicipline field experimentUppsala universitet1
Gerdin, JonasFöretagsekonomiAnvändning av redovisningsinformation: studier av meningsskapande processer i daglig praktikÖrebro universitet1
Gröjer (avliden), Jan-ErikFöretagsekonomiRedovisning, samspel och effektiva kapitalmarknaderUppsala universitet1
Gustafsson, AndersFöretagsekonomiKundupplevelse - olika perspektiv och sätt att fånga denKarlstads universitet0
Hagströmer, BjörnFöretagsekonomiInternationell Konferens om Finansiell NätverksekonometriStockholms universitet0
Helgesson, Claes-FredrikFöretagsekonomiPrövningar av värde: Om värderingspraktiken vid utformningen av medicinska experimentLinköpings universitet0
Helgesson, Claes-FredrikFöretagsekonomiMarknad och evidens: Kunskap och organisation i storskaliga kliniska prövningarHandelshögskolan i Stockholm1
Henfridsson, OlaFöretagsekonomiSociala implikationer av elektronisk handel: En studie av ny informationsteknik i människors vardagsliv.Umeå universitet1
Holmén, MartinFöretagsekonomiHur ägarstruktur och styrning av företag påverkar företagets värde och effektivitet.Stockholms universitet1
Holmqvist, MikaelFöretagsekonomiLedarskapssamhällen - en studie av DjursholmStockholms universitet0
Holmström, JonnyFöretagsekonomiFrån värdeskapande till värdeskadande processer: En studie av ny Internetteknik och dess betydelse för digitala affärerUmeå universitet1
Jonnergård, KarinFöretagsekonomiAtt träda in i en profession - Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen.Linnéuniversitetet Växjö1
Jonsson, AnnaFöretagsekonomiOm internationalisering och lärande i praktiken - en studie om hur lokala nationella företag förvärvar stora multinationella företagLunds universitet0
Jonsson, AnnaFöretagsekonomiBortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjningStockholms universitet0
Kang, OliviaFöretagsekonomiSocialt värdeskapande i multinationella företag: specifikt fokus initiativ för sociala innovationer Uppsala universitet1
Kjellberg, HansFöretagsekonomiMarknadsvärden? Värdering och prisbildning på marknader för specialistläkemedel.SSE Institute for Research c/o HHS i Stockholm0
Kjellberg, HansFöretagsekonomiMarket-making - shaping markets and market actors in practiceHandelshögskolan i Stockholm1
Kokk, GaryFöretagsekonomiProduktionstekniskt arbete hundra år efter Frederick W. TaylorGöteborgs universitet1
Kowalkowski, ChristianFöretagsekonomiVärdeskapande genom innovativa tjänstesystem: Ett forskningsprojekt om dynamiken kring transitionsprocesser i industriella nätverkLinköpings universitet0
Lakemond, NicoletteFöretagsekonomiKunskapsintegration i öppen innovation Linköpings universitet0
Larsson, OlaFöretagsekonomiVärde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg: En fallstudie av förutsättningar, mekanismer och resultat inom Bräcke diakoniBräcke diakoni0
Laurell, ChristoferFöretagsekonomiVolante: Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang 1Volante AB1
Lindberg, KajsaFöretagsekonomiApotek i förändring. En studie av marknadskonstruktion, entreprenörskap och arbete.Handelshögskolan vid Göteborgs universitet1
Lindkvist, LarsFöretagsekonomiGränsöverskridande problemlösning i utvecklingsprojektLinköpings universitet1
McKelvey, MaureenFöretagsekonomiSamverkan mellan universiteten och näringslivet: en studie av Chalmers samverkan med den globala industrinHandelshögskolan vid Göteborgs universitet0
Melin, LeifFöretagsekonomiDet koncentrerade ägandets logik, familjedynamik, känslor och ansvarstagandeInternationella Handelshögskolan i Jönköping AB1
Naldi, LuciaFöretagsekonomiTillbaka till omvärlden - en undersökning av effekter av branschers kunskapsbas på överlevnad och tillväxt av nya företagInternationella Handelshögskolan i Jönköping AB0
Nordqvist, MattiasFöretagsekonomiEntreprenörskap över generationer i familjeföretagInternationella Handelshögskolan i Jönköping AB1
Norén, LarsFöretagsekonomiA Supermarket for HealthcareGöteborgs universitet1
Norén, LarsFöretagsekonomiOberoende vägledning på offentliga marknaderGöteborgs universitet1
Podgorski, KrzysztofFöretagsekonomiEffekter av multi skala makroekonomiska variabler på marknadsriskerLunds universitet0
Salzer-Mörling, MiriamFöretagsekonomiDrömmar till salu - Marknadsföring i en varumärkt världStockholms universitet1
Schriber, SvanteFöretagsekonomiFörvärvsintensiva företagStockholms universitet0
Sevón, GujeFöretagsekonomiAtt gestalta sitt företagHandelshögskolan i Stockholm1
Solér, CeciliaFöretagsekonomiKonsumtion som språk - En beskrivning av den (o)hållbara konsumtionens symbolikGöteborgs universitet1
Stafsudd, AnnaFöretagsekonomiSverige är en liten värld! Vikten av företags nätverk.Lunds universitet1
Styhre, AlexanderFöretagsekonomiIdeology and institutions in science-based innovation work: The case of biotechnology and pharmaceutical industry Göteborgs universitet1
Styhre, AlexanderFöretagsekonomiKreativitet och innovation i rebyråkratiserade organisationerI M I T1
Styhre, AlexanderFöretagsekonomiVenture labour i kunskapsekonomin: Professionellt arbete i riskkapital-finansierade bolagHandelshögskolan vid Göteborgs universitet0
Tamm Hallström, KristinaFöretagsekonomiIntressentkategoriers dolda styrning: studier av implementeringen av managementstandarder.SIR c/o HHS i Stockholm0
Wallenberg, LouiseFöretagsekonomiModets aktuella betydelse: mot en mer kritisk modevetenskapStockholms universitet1
Wedlin, LindaFöretagsekonomiMer marknad och mer politik - Nya former för styrning och reglering av europeisk högre utbildning och forskningUppsala universitet1
Wennberg, KarlFöretagsekonomiInternationell tvärvetenskaplig konferens om "Entrepreneurial Exit"Ratioinstitutet0
Werr, AndreasFöretagsekonomiKan man sätta siffror på medarbetare? En studie av kvantifiering i HRM och dess konsekvenserHandelshögskolan i Stockholm0
Wijkström, FilipFöretagsekonomiStyrning och kontroll i civilsamhället: Svenska kyrkan och välfärden.SIR c/o HHS i Stockholm0
Wijkström, FilipFöretagsekonomiTransnationell governance i universitetsfältetSIR c/o HHS i Stockholm0
Winroth, KarinFöretagsekonomiHandlingar som skapar finansmarknaden - Hur investmentbankernas olika experter medverkar i marknadenSödertörns högskola1
Wåhlin, NilsFöretagsekonomiStrategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesserHandelshögskolan i Umeå0
Zander, IvoFöretagsekonomiTeknikutveckling i det multinationella företaget - Longitudinella studier av de utländska dotterbolagens roll och utveckling.Uppsala universitet1
Zander, LenaFöretagsekonomiGlobala virtuella teamledare: nya möjligheter för multikulturellt ledarskapUppsala universitet0