Beviljade anslag under ämnet Historia

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Andersson Palm, LennartHistoriaEn skördeindikator före den agrara revolutionen - rörligt tionde 1665-1800Göteborgs universitet0
Andersson, GudrunHistoriaDen konsumerande borgaren. Utbud, marknadsföring och konsumtion i Sverige ca 1750-1850Uppsala universitet1
Andersson, PeterHistoriaPoser och hållning i vardagligt och rituellt kroppsspråk, ca 1870-1930Lunds universitet0
Berggren, LarsHistoriaBeing a truck driver. Social and cultural changes since the 1970s. WorkshopLunds universitet1
Berggren, LenaHistoriaFascismen i Sverige 1920-1950Umeå universitet0
Berglund, LouiseHistoriaLysande damer: Birgittinska modeller för auktoritet och kvinnligt regentskap under senmedeltiden. Örebro universitet1
Blanck, DagHistoriaAtt förnya studiet av svensk-amerikanska relationer: en teoretisk och metodologisk workshopUppsala universitet0
Blanck, DagHistoriaSvensk-amerikanska gränsland. Ett internationellt forskningsnätverkUppsala universitet0
Blomberg, EvaHistoriaKonferensen Global jämställdhetspolitik från 1960Stockholms universitet0
Carlsson, Carl HenrikHistoriaStatlig antisemitism 1921-1945. Kontinuitet eller diskontinuitet?Uppsala universitet1
Cederlöf, GunnelHistoriaGlobala samband och miljökriser i Indien, Skandinavien och ArktisKTH0
Christensen, JanHistoriaGöteborgsliberalismen 1850-1920. Borgerlig radikalism med förhinder.Göteborgs universitet1
Collstedt, ChristopherHistoriaI krigets skugga. Den rättsliga hanteringen av militärt våld i Skåne ca 1658-1700Lunds universitet1
Cronqvist, MarieHistoriaLänkade televisionshistorier. Mediala nätverk och programutbyte mellan Sverige och DDR ca 1970-1990Lunds universitet0
Dahlén, AshkHistoriaAkemenidiska Anatolien: Persisk närvaro och påverkan i de västra satrapierna 546-330 f.Kr.Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul kansli0
Dermineur, EliseHistoriaInternationellt Symposium: Women and Credit in Preindustrial EuropeUmeå universitet0
Droste, HeikoHistoriaHandskrivna tidningar som ett alternativt medium under tidig modern och modern tid.Södertörns högskola1
Edling, Max MHistoriaStatsformering i USA, ca 1760-1830.Uppsala universitet1
Edling, NilsHistoriaKampen om välfärdsstaten. Välfärdsbegreppens historia 1850-2010 Stockholms universitet1
Edman, JohanHistoriaVetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens kunskapsformer 1911-2015.Stockholms universitet0
Edquist, SamuelHistoriaVad bevaras i arkiven? Informationsvärdering, gallring och bevarande i svenska arkiv 1980-2010Uppsala universitet1
Eklöf Amirell, StefanHistoriaSuveränitet och sjöröveri (1870-1970)Lunds universitet0
Ericsson, MartinHistoriaPolitik underifrån: kollektivt konfrontativt handlande i Nordens historia.Malmö högskola0
Fors, HjalmarHistoriaAtt rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktikerUppsala universitet0
Fur, GunlögHistoriaKön och kolonisation i Lappmarken - samiska kvinnor på lappmarkstingenLinnéuniversitetet Växjö1
Glete (avliden), JanHistoriaBeskydd, organisation och politiskt entreprenörskap. Skatte-militär statsbildning i Europa 1450-1720Stockholms universitet1
Gustafsson, SofiaHistoriaKometer, vädersolar och stridande trupper i skyn - Joen Petri Klint och 1500-talets järteckenLinköpings universitet1
Hallberg, ErikHistoriaDatabasen Sveriges åkerareal 1810 och 1870Göteborgs universitet0
Halldenius, LenaHistoriaDe mänskliga rättigheternas historiaLunds universitet0
Halldenius, LenaHistoriaDe mänskliga rättigheternas historia i de nordiska ländernaLunds universitet0
Hammar, AnnaSaraHistoriaOfficerare i östersjöområdet 1650-1750Stockholms universitet0
Harvard, JonasHistoriaDistant news and local opinion: How the Telegraph Affected Spatial and Temporal Horizons in Northern Scandinavia, 1850-1880Mittuniversitetet Campus Östersund1
Heilo, OlofHistoriaSunden: studiet av en korsvägSvenska Forskningsinstitutet i Istanbul0
Hellerstedt, AndreasHistoriaAtt lära ut dygd: ett forskningskluster för studier av politik och pedagogik i det förmoderna EuropaStockholms universitet1
Hellman, LisaHistoriaMot en transkulturell diplomatisk historiaThe University of Tokyo1
Hermanson, LarsHistoriaNordiska eliter i förändring, ca 1050-1250Göteborgs universitet0
Hjelm, JonnyHistoriaSvensk damfotboll 1966-1980.Umeå universitet1
Holmblad, MarikaHistoriaSvenska 1900-talstidskrifter: slutförande av bibliografin Nya Lundstedt - tidskrifter Kungl. Biblioteket0
Höglund, JohanHistoriaNätverket för nordisk kolonialisms första möteLinnéuniversitetet Kalmar0
Högselius, PerHistoriaKoloniala naturresurser och svensk utrikespolitik 1914-1989KTH0
Jansdotter (avliden), AnnaHistoriaDen (själv)biografiska produktionen av den prostituerade kvinnan vid sekelskiftet 1900Lunds universitet1
Jansson, TorkelHistoriaProjekt 1809-2009Uppsala universitet0
Johansson, TorstenHistoriaDigitalisering av ett urval av äldre svenska dagstidningarKungliga biblioteket0
Jörgensen, DollyHistoriaIdéer om Nord i förmoderna tidUmeå universitet1
Kaijser, ArneHistoriaDen infrastrukturella omvandlingen av Europa, 1850-2000 KTH1
Kaiserfeld, ThomasHistoriaExperterna, politikerna och lantbruket: Hushållskommittén och etablerandet av lantbruksforskningen som kunskapssystem 1793-1813Lunds universitet1
Kilander, SvenbjörnHistoriaVästjämtskt sekelskifte. En regions svar på industrialiserings- och moderniseringsprocessen 1880-1930.Mittuniversitetet Campus Östersund1
Kilander, SvenbjörnHistoriaSkogens entreprenörer. Industrialisering och modernisering i Norrlands inland 1850-1910.Mittuniversitetet Campus Sundsvall0
Lamberg, MarkoHistoriaDe tillfälliga stockholmarnaStockholms universitet0
Langkjaer, JennyHistoriaSociala rörelsers vålds- och ickevåldsstrategier i det offentliga rummet, från 1800-talet till idagArbetarrörelsens arkiv och bibliotek1
Larsson, BoHistoriaMinnen i stadsmiljön av försvunna befolkningsgrupper i Öst/Centraleuropa. Attityder, minneshantering och stadsplanering i Lviv, Tjernivtsi, Chisinau och Wroclaw. Slutkonferens i forskningsprojekt.Lunds universitet1
Larsson, BoHistoriaWorkshop i samband med RJ-projekt om minneshantering och stadsplanering i Lviv, Cernivci, Chisinau och Wroclaw.Lunds universitet1
Lennartsson, RebeckaHistoriaBekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historiaStockholms Stadsmuseum0
Lerbom, JensHistoriaMellan rike och nation. Folkliga identitetsföreställningar kring etnicitet, riks- och nationstillhörighet i Sverige 1550-1800Högskolan i Halmstad1
Liliequist, JonasHistoriaSinnen, känslor och affekter. Etablerade forskningsperspektiv och nya utmaningar inom kulturhistorisk forskningUmeå universitet0
Liliequist, JonasHistoriaHedra din fader och din moder - konflikter och ambivalenta känslor mellan vuxna barn och föräldrar i det tidigmoderna Sverige och FinlandUmeå universitet0
Liliequist, JonasHistoriaGenus och statuskonkurrens i förmoderna samhällenUmeå universitet1
Liljewall, BrittHistoriaMyndiga kvinnor och omyndiga män. Livshistoriska perspektiv på 1800-talets medborgarskap Göteborgs Stadsmuseum1
Lindberg, AnnaHistoriaMarriage Payments in South India from 1930 to the PresentLunds universitet1
Lindmark, DanielHistoriaReligionens domesticering: Folklig religiositet i det nordliga rummet 1600-1800Umeå universitet1
Lindstedt Cronberg, MarieHistoriaDen inhemska hederskulturens storhet och fall, 1500-2000Lunds universitet1
Lindström, DagHistoriaEnsamma män i en övergångstid. Den ogifte mannen i det svenska samhället 1750-1870Uppsala universitet1
Ljunggren, JensHistoriaVredens kanalisering: Socialdemokratin och den politiska emotionaliteten Stockholms universitet0
Lundin, JohanHistoriaAntifascism i NordenMalmö högskola0
Löfstrand, ElisabethHistoriaDigital katalog över Smolenskarkivet i StockholmStockholms universitet0
Löfström, JanHistoriaWorkshop och forskningsnätverk,"Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande"University of Helsinki1
Maier, IngridHistoriaInterkulturellt utbyte i det tidigmoderna Europa: översättningar av västeuropeiska tidningar till ryska (ca 1600-1725)Uppsala universitet0
Markusson Winkvist, HannaHistoriaExpansion och könsindex vid svenska universitet och högskolor 1950 och framåtGöteborgs universitet0
Medijainen, EeroHistoriaBaltic regionalism: Constructing Political Space(s) in Northern Europe, 1800-2000University of Tartu1
Morell, MatsHistoriaKonferens: Berättelser om svält och överlevnadslegender. Arvet till kommande generationer (Tredje internationella COMPOT-konferensen)Uppsala universitet0
Myrdal, JankenHistoriaTre illuminerade laghandskrifter - tankevärldar under senmedeltidStockholms universitet0
Mårald, ErlandHistoriaI Döda fallets efterdyningar: Föreställningar om katastrofer, natur och rättUmeå universitet1
Neunsinger, SilkeHistoriaXIV Nordiska Arbetarhistorikermöte,Reykjavik, Iceland 28-30 november 2016Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek0
Nilsson, MikaelHistoriaAtt skapa och förfalska Hitler: en kritisk studie av Hitlers bordssamtal, dess ursprung, tillförlitlighet och äkthetUppsala universitet0
Niskanen, KirstiHistoriaAllmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokratiStockholms universitet1
Norlander Eliasson, SabrinaHistoriaBakom dubbla murar: kvinnlig klosterkultur i Rom under tidigmodern tidSvenska institutet i Rom0
Norrhem, SvanteHistoriaFransk-svensk subsidiepolitik 1631-1795: motiv och effekter.Lunds universitet0
Norrhem, SvanteHistoriaLivsvärldar och kunskapscirkulation 1450-1850Lunds universitet0
Norrhem, SvanteHistoriaMakt, genus och materiell kulturLunds universitet1
Oestigaard, TerjeHistoriaConceptafrica WorkshopNordiska Afrikainstitutet1
Ogilvie, AstridHistoriaFörändringens reflektioner: Naturen i litterära och historiska källor från Island ca. 800 till 1800Sigtunastiftelsen0
Ottosson, MikaelHistoriaSkarpskytterörelsen. Klass, genus och konstruktion av svensk nationalism.Lunds universitet1
Overud, JohannaHistoriaFrån statens styrning till privat entreprenörskap? Arbetsmarknadspolitikens omvandling och effekter för kvinnor i norrländsk glesbygdUmeå universitet0
Reimann, ChristinaHistoriaHamnstäder och migration i modern tidGöteborgs universitet0
Roos, LenaHistoriaTysk-judisk migration till Sverige - tvärvetenskapliga perspektiv på historia, identitet & religionUppsala universitet1
Rosengren, HenrikHistoriaI skuggan av Förintelsen. Judars integration och kulturskapande i Sverige före, under och efter andra världskriget.Lunds universitet1
Roslund, MatsHistoriaSlutstation Sigtuna. Kulturmötets dynamik i en medeltida kontextLunds universitet1
Rydén, GöranHistoriaPlatser för tillverkning, platser för användning. Metaller i den globaliserade världen, 1630-1820. Uppsala universitet1
Rydén, GöranHistoriaVardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevtUppsala universitet1
Sandin, BengtHistoriaChildren´s Rights - origins, normativity, transformations, prospectsLinköpings universitet0
Sarja, KarinHistoriaSocialism, feminism och ett efterkolonialt experiment: Barbro Johansson, missionär och politiker.Uppsala universitet1
Scerbinskis, ValtersHistoriaNordic Profile: The Image of the Nordic Community in Latvian Printed Mass Media from the End of XIX Century to XXI CenturyRiga's Stradins University1
Scholz, Michael FHistoriaUnderhållning eller propaganda. Tecknade serier i andra världskrigets SverigeUppsala universitet1
Scholz, Michael FHistoriaAnsökan om anslag för konferensen ,,Comics and satire - Cultural History Records & Cultural Heritage?"Uppsala universitet0
Sennefelt, KarinHistoriaSe ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tidUppsala universitet0
Sennefelt, KarinHistoriaGlobal socialhistoria: forskning, forskarutbildning och historieundervisningStockholms universitet0
Sennefelt, KarinHistoriaAtt göra skillnad: föremål, rum och praktik i det tidigmoderna EuropaUppsala universitet1
Sjöberg, MariaHistoriaSvenska kvinnor on-line, från medeltid till nutid Svenskt kvinnobiografiskt lexikon på svenska och engelska Göteborgs universitet0
Sniegon, TomasHistoriaAtt skapa mening med "god" sovjetisk kommunistisk diktatur genom Stalins terror, Chrusjtjovs reformer och Brezjneverans stagnationLunds universitet0
Strinnholm Lagergren, KarinHistoriaUnika sinneslandskap: Senmedeltida nunnors sinnliga världLinnéuniversitetet Växjö1
Svanström, YvonneHistoriaNordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015Stockholms universitet1
Söderqvist, JonasHistoriaWorkshop: Researching the History of the Informal Sector - Methodological Challenges and Opportunities, 9-10 juni 2015, StockholmArbetarrörelsens arkiv och bibliotek1
Sörlin, SverkerHistoriaArctic Norden: Science, Diplomacy and the Formation of a Post-War European NorthKTH1
Sörlin, SverkerHistoriaEnvironment, Society, and the Making of the Modern World: The history and legacy of the UN Conference on the Human Environment held in Stockholm 1972 KTH0
Thomasson, FredrikHistoriaDebatt, tystnad, glömska och förnekande. Slaveri och kolonialism i tidningar, litteratur, teater 1750-1847 och hur svenska koloniala erfarenheter försvann ur historienUppsala universitet0
Tornbjer, CharlotteHistoriaAtt resa till framtiden. Svenska resenärer i jakt på ett bättre samhälle under mellankrigstidenLunds universitet1
Vahlne, BoHistoriaStockholms slotts inredningshistoria 1727-1973.Riksmarskalksämbetet1
Vallström, MariaHistoriaInspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-2000Uppsala universitet1
Veikou, MyrtoHistoriaFrån kroppen till universum: spatialitet i bysantisk kulturUppsala universitet0
Waldén, LouiseHistoriaNålens kvinnor och pennans: Hemslöjden som kvinnlig arena.Stockholms universitet1
Werner, Yvonne MariaHistoriaNätverkskonferens - Antiklerikalism och religionskritik i Europa, ca 1800-2000Lunds universitet0
Westin, JonathanHistoriaChallenge the Past / Diversify the Future - A Critical Approach to Visual and Multi-Sensory Representations for History and CultureGöteborgs universitet0
Whittaker, HelèneHistoriaInternational Conferens om krig i antiken 2016Göteborgs universitet0
Whittaker, HelèneHistoriaHälsa och sjukdom: tillgång och efterfrågan i förhistorisk och historisk tidGöteborgs universitet1
Zajac Sannerholm, RichardHistoriaInsamling, digitalisering och tillgängliggörande av arkiv från utlandsveteranerFolke Bernadotteakademin0
Öhman, MartinHistoriaArkitekterna bakom "det amerikanska systemet": mobiliseringen av manufakturintresset i USA, 1815-1890Göteborgs universitet0
Östling, JohanHistoriaKunskapshistoria och kunskapskulturerUniversitetet i Oslo0
Östlund, JoachimHistoriaDen ofria människan: Berättelser om och av svenska slavar i Turkiet och Nordafrika och den svenska orientalismens formering, 1660-1760Lunds universitet1