Beviljade anslag under ämnet Idé- och lärdomshistoria

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Andersson Burnett, LindaIdé- och lärdomshistoriaMänsklighetens gränser: linneanska naturalhistoriker och upplysningens koloniala arv.Linnéuniversitetet Växjö0
Andersson Burnett, LindaIdé- och lärdomshistoriaNätverksprojekt: Skotskt stadietänkande, naturhistoria och europeisk kolonisationLinnéuniversitetet Växjö1
Bergwik, StaffanIdé- och lärdomshistoriaVetenskapliga tidsuppfattningar: Medierad och materialiserad tid 1750-1950Stockholms universitet0
Björck, HenrikIdé- och lärdomshistoriaVetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningens formering som institution och politikområde, 1870-1969Göteborgs universitet1
Bondestam, MajaIdé- och lärdomshistoriaDen normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750-1850Uppsala universitet1
Brobjer, ThomasIdé- och lärdomshistoriaAtlas över värden, moral och värdeförändringarUppsala universitet0
Clark Nelson, MarieIdé- och lärdomshistoriaDen svenska hälsopolitiken i ett internationellt perspektiv, ca. 1850-1920.Linköpings universitet1
Dahlkvist, TobiasIdé- och lärdomshistoriaGeniets patologi: synen på geni och vansinne i medicin och vetenskap, 1850-1930Stockholms universitet1
Dunér, DavidIdé- och lärdomshistoriaChristopher Polhem 1661-1751. Tekniska innovationer och det metaforiska tänkandetLunds universitet1
Ekström, AndersIdé- och lärdomshistoriaFrom Pompeii to Fukushima: Time, intermediality and transregional imaginaries in disaster discourseUppsala universitet0
Fareld, VictoriaIdé- och lärdomshistoriaFörlåtelse, framtid och förflutenhet: historia som kollektiv självrannsakan hos Arendt, Jankélévitch och AméryStockholms universitet1
Ganetz, HilleviIdé- och lärdomshistoriaVetenskapens pris: samspelet mellan vetenskap och medier i den TV-sända NobelbankettenStockholms universitet1
Gothlin, EvaIdé- och lärdomshistoriaSynen på vänskap mellan kvinna och man i den västerländska idéhistorien.Göteborgs universitet1
Grandin, KarlIdé- och lärdomshistoriaLinnékorrespondensprojektets avslutande och fortsatta livKungl. Vetenskapsakademien0
Grandin, KarlIdé- och lärdomshistoriaTexteditioner av Carl von Linnés korrespondensKungliga Vetenskapsakademien0
Hansen, ChristineIdé- och lärdomshistoriaEtt kritiskt museum: ting, arkiv och samlingar på etnografiska museerGöteborgs universitet0
Hjalmarsson, JanIdé- och lärdomshistoriaKatalogisering av äldre dissertationerSödertörns högskola1
Josephson, PeterIdé- och lärdomshistoriaDen sokratiska kontrarevolutionen: Bokmarknad och universitet omkring 1800Uppsala universitet1
Kärnfelt, JohanIdé- och lärdomshistoriaKommunikativa praktiker i svensk amatörastronomi: Kunskapsflöden, informationsteknologier och kärlek till stjärnornaGöteborgs universitet1
Larsson, SimonIdé- och lärdomshistoriaEtt exempel för alla tider? Historieteorin i samtida ekonomiskt tänkande.Uppsala universitet0
Laskar, PiaIdé- och lärdomshistoriaHomo-, bisexuella och transpersoners rättigheter som Mänskliga rättigheter? En idéhistorisk studie.Linköpings universitet1
Lennerhed, LenaIdé- och lärdomshistoriaAbort, politik och medicin i Sverige 1938 - 1965Södertörns högskola0
Lundgren, AndersIdé- och lärdomshistoriaAtt forska med näsa och tunga: Lukt och smak i vetenskapens historiaUppsala universitet1
Lundgren, LarsIdé- och lärdomshistoriaThrough the Iron Curtain:Early Transnational Broadcasting and Television Discourses (Genom järnridån: Tidig transnationell broadcasting och televisionens diskurser)Södertörns högskola0
Manga, EddaIdé- och lärdomshistoriaMedborgarskapets gränser. Kolonialism, biopolitik och rasism i ColombiaUppsala universitet0
Martin, BenjaminIdé- och lärdomshistoriaKulturen i den internationella världsordningen: Hur europeiska staters kulturella fördrag skapade ett globalt kulturbegrepp, 1919-1968 Uppsala universitet0
Nordberg, AndreasIdé- och lärdomshistoriaMellan teori och empiri. En idéhistorisk studie av anfäderskult i fornnordisk religionsforskningStockholms universitet1
Nyberg, KennethIdé- och lärdomshistoriaPehr Löfling och kunskapens globalisering 1729-1756Göteborgs universitet1
Samuelsson, AnnaIdé- och lärdomshistoriaZoo/mbies och Nature Morte: Kroppar i naturhistoriska museer 1800-2007Uppsala universitet1
Scheja, LizzieIdé- och lärdomshistoriaJewish Vienna - the Formation of ModernityFöreningen för Judisk Kultur i Sverige1
Sundén, JennyIdé- och lärdomshistoriaUrverk, mässing och korsetter: Politik och drömmar i steampunkkulturerSödertörns högskola1
Svanberg, FredrikIdé- och lärdomshistoriaHuvudjägarna, Museum Anatomicum och samlandets sociala dynamikHistoriska museet1
Svensson, IngeborgIdé- och lärdomshistoriaSexualiteten i hjärnan - Hjärnforskning, medier, kunskapsproduktion.Uppsala universitet0
Tjällén, BiörnIdé- och lärdomshistoriaEfter Eden och Arkadien: nätverk för studier av förmoderna uppfattningar om miljöförändringMittuniversitetet Campus Sundsvall0
Widmalm, SvenIdé- och lärdomshistoriaDe intellektuellas förräderi? Internationella vetenskapliga och intellektuella kontakter med Tyskland under nazismenUppsala universitet0
Widmalm, SvenIdé- och lärdomshistoriaMedicinhistoria i praktikenUppsala universitet0
Wisselgren, PerIdé- och lärdomshistoriaDet sociala kunskapsfältets gränser: Akademisering och könsarbetsdelning i England och i Sverige 1880-1960SISTER (inaktiv)1
Åhrén, EvaIdé- och lärdomshistoriaAnatomins objekt: Preparat och modeller i anatomisk forskning och kunskapsförmedling på Karolinska institutet 1810--1940Uppsala universitet1
Öhrberg, AnnIdé- och lärdomshistoriaRetorik och antiretorik. Retorikens förändringar under svenskt 1700- och 1800-talUppsala universitet1
Östholm, HannaIdé- och lärdomshistoriaGyneceernas historia: Konstruktionen av kanon och kön i biografiska kvinnokatalogerUppsala universitet1