Beviljade anslag under ämnet Jämförande språkvetenskap och lingvistik

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Abrahamsson, NiclasJämförande språkvetenskap och lingvistikÅlder, mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för språkinlärning. Vad har vi lärt oss av mycket avancerade andraspråksanvändare - och vad återstår att lära?Stockholms universitet0
Ahlsén, ElisabethJämförande språkvetenskap och lingvistikPragmatikbaserad neurolingvistikGöteborgs universitet0
Alvarez, LauraJämförande språkvetenskap och lingvistikSPRÅKKONTAKT, VARIATION OCH FÖRÄNDRING I POSTKOLONIALA KONTEXTER: Romanska språk i Afrika Stockholms universitet1
Andersson, DanielJämförande språkvetenskap och lingvistikNaturen i narrativen. En studie av muntliga berättelser om miljö- och naturkatastrofer ur ett folkloristiskt och språketnografiskt perspektivUmeå universitet1
Andersson, PeterJämförande språkvetenskap och lingvistikGrammatikalisering möter konstruktionsgrammatik. Internationell workshop.Göteborgs universitet0
Ball, MartinJämförande språkvetenskap och lingvistikInrättandet av Talstörningsdatabasen (DisorderedSpeechBank): En digital databas med exempel på talstörningar på olika språkLinköpings universitet0
Breitholtz, EllenJämförande språkvetenskap och lingvistikDialogiskt resonerande hos personer med schizofreniGöteborgs universitet0
Brylla, CharlottaJämförande språkvetenskap och lingvistikPejorativ och pejoriseringStockholms universitet1
Buhre, FridaJämförande språkvetenskap och lingvistik1st International Rhetoric Workshop (IRW)Akademikonferens SLU1
Burenhult, NiclasJämförande språkvetenskap och lingvistikSpråket som nyckel till perceptuell mångfald: ett tvärvetenskapligt grepp på sinnenaLunds universitet0
Carling, GerdJämförande språkvetenskap och lingvistikEtt reviderat och digitaliserat lexikon över tokhariska ALunds universitet1
Cromdal, JakobJämförande språkvetenskap och lingvistikLarmsamtal med förhinder: Om meningskapande i SOS-samtal med personer som har svenska som främmande språkLinköpings universitet1
Dahl, ÖstenJämförande språkvetenskap och lingvistikGrammatikaliseringsprocesser norr om dalälven.Stockholms universitet1
Eskhult, JosefJämförande språkvetenskap och lingvistikSynen på språkhistoria i Västerlandet 1600-1800: konstruktionen av de indo-europeiska och semitiska språkens ursprung, utveckling och släktskapUppsala universitet1
Granath, SolveigJämförande språkvetenskap och lingvistikPrepositioner som styr att-satser i engelskanKarlstads universitet1
Hansson, KristinaJämförande språkvetenskap och lingvistikSamtal mellan barn med hörselskada med hörapparat eller cochleaimplantat och hörande kamrater. Betydelsen av taluppfattning, taltydlighet och arbetsminne Lunds universitet0
Heldner, ChristinaJämförande språkvetenskap och lingvistikEn lingvistiskt baserad modell för översättningskritik.Göteborgs universitet1
Heldner, MattiasJämförande språkvetenskap och lingvistikSamtalets prosodiStockholms universitet1
Holmer, ArthurJämförande språkvetenskap och lingvistikAdverbs as verbs in Formosan languagesLunds universitet1
House, DavidJämförande språkvetenskap och lingvistikTidskoordinering av intonation och gester i talad kommunikationKTH1
Huss, LeenaJämförande språkvetenskap och lingvistikRevitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige Uppsala universitet1
Hyltenstam, KennethJämförande språkvetenskap och lingvistikAvancerad andraspråksanvändningStockholms universitet1
Johansson Kokkinakis, SofieJämförande språkvetenskap och lingvistikMätning av ordförråd i andraspråketGöteborgs universitet0
Jonsson, CarlaJämförande språkvetenskap och lingvistik"MULTICOM" - Flerspråkig kommunikation i en global värld Ett internationellt forskningsnätverk mellan Stockholms universitet och University of California, Berkeley Stockholms universitet1
Julien, MaritJämförande språkvetenskap och lingvistikAspektuella avledningar och eventstruktur i nordsamiskaLunds universitet0
Karlsson, AnastasiaJämförande språkvetenskap och lingvistikAtt skilja intonation från ton (Separating intonation from tone)Lunds universitet1
Keevallik, LeeloJämförande språkvetenskap och lingvistikTvärkulturella lingvistiska medel för (o)artighetLinköpings universitet1
Koptjevskaja Tamm, MariaJämförande språkvetenskap och lingvistikTemperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningarStockholms universitet0
Kruspe, NicoleJämförande språkvetenskap och lingvistikPerception över språk- och kulturgränser på Malackahalvön.Lunds universitet0
Larsson, StaffanJämförande språkvetenskap och lingvistikSemantisk koordinering i dialogGöteborgs universitet1
Legère, KarstenJämförande språkvetenskap och lingvistikVilda växter i bantuspråk - namn och användning: en lingvistisk, kognitiv, folktaxonomisk och etnobotanisk jämförelseGöteborgs universitet1
Lindgren Hjälm, MirjamJämförande språkvetenskap och lingvistikKristendom och judendom i islamsk språkdräkt: Bibeln på arabiska bland kristna och judar i det muslimska riketUppsala universitet1
Linell, PerJämförande språkvetenskap och lingvistikSamtalsforskning och språkvetenskap.Linköpings universitet1
Nettelbladt, UlrikaJämförande språkvetenskap och lingvistikSpråkliga och kulturella faktorer som påverkar intervention för flerspråkiga barn med grav språkstörningLunds universitet1
Norrby, CatrinJämförande språkvetenskap och lingvistikInteraktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenskaStockholms universitet0
Park, Hyeon-SookJämförande språkvetenskap och lingvistikSpråklig reaktivering bland koreanska adoptivbarn i SverigeStockholms universitet1
Parkvall, MikaelJämförande språkvetenskap och lingvistikIn på bara benen på mänskliga språk. En tvärspråklig studie om pidginspråk.Stockholms universitet1
Parkvall, MikaelJämförande språkvetenskap och lingvistikPrincipia CreolicaStockholms universitet0
Persson, MariaJämförande språkvetenskap och lingvistikVerbsyntax i gulfarabiska dialekter (VEGA)Lunds universitet1
Petzell, MalinJämförande språkvetenskap och lingvistikAn analysis of an endangered language - the Kami in TanzaniaGöteborgs universitet1
Petzell, MalinJämförande språkvetenskap och lingvistikEn jämförande studie av verbmorfologins semantik i centraltanzaniska bantuspråk Göteborgs universitet0
Petzell, MalinJämförande språkvetenskap och lingvistikThe semantics of verbal morphology in under-described languagesGöteborgs universitet0
Plejert, CharlottaJämförande språkvetenskap och lingvistikSpråk och interaktion vid demenssjukdomLinköpings universitet1
Plejert, CharlottaJämförande språkvetenskap och lingvistikNätverket för demens, språk, interaktion och kognitionLinköpings universitet0
Rogström, LenaJämförande språkvetenskap och lingvistikLexisering bakom kulisserna. En undersökning av lagkommissionens språkliga arbete inför 1734 års lag.Göteborgs universitet1
Rosenkvist, HenrikJämförande språkvetenskap och lingvistikSvensk negationssyntax (SveNeg)Göteborgs universitet0
Rosenkvist, HenrikJämförande språkvetenskap och lingvistikReferentiella nollsubjekt i germanska språkvarieteterLunds universitet1
Saxena, AnjuJämförande språkvetenskap och lingvistikKonferensarrangemang: International workshop on typological profiles of language families of South AsiaUppsala universitet1
Schwarz, Iris-CorinnaJämförande språkvetenskap och lingvistikWorkshop on Infant Language Development (WILD) 2015Stockholms universitet1
Schönström, KristerJämförande språkvetenskap och lingvistikFrån tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråkStockholms universitet0
Sigurdsson, HalldorJämförande språkvetenskap och lingvistik"Jag vill vara dig": Nominativ och oblik kasus i nutida svenskaSpråk- och litteraturcentrum0
Sundberg, GunlögJämförande språkvetenskap och lingvistikRekrytering, socialisering och representativitet i offentlig förvaltning. Språk och kultur för mångfald i statliga organisationerStockholms universitet0
Sundkvist, PeterJämförande språkvetenskap och lingvistikScandinavian features in Shetland phonologyStockholms universitet1
Svahn, MargaretaJämförande språkvetenskap och lingvistikDialektutjämning i VästsverigeInstitutet för språk och folkminnen1
Sävborg, DanielJämförande språkvetenskap och lingvistikKonferensen Svenska språkets historia 15Tartu ülikool Skandinavistika0
Söhrman, IngmarJämförande språkvetenskap och lingvistikDigital edition av äldre spansk text (internationell konferens)Göteborgs universitet0
Vamling, KarinaJämförande språkvetenskap och lingvistikReferensgrammatik för megrelska.Lunds universitet1
Veselinova, LjubaJämförande språkvetenskap och lingvistikLexikalisering av negation och dess roll i utvecklingen av negationsmarkörerStockholms universitet1
Vikstrand, PerJämförande språkvetenskap och lingvistikOrtnamnskronologi och den nya arkeologinInstitutet för språk och folkminnen1
Vinka, MikaelJämförande språkvetenskap och lingvistikVerbfrasanaforer i sydsamiskaUmeå universitet0
Volodina, ElenaJämförande språkvetenskap och lingvistikSweLL - forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråkGöteborgs universitet0
Wiklund, Anna-LenaJämförande språkvetenskap och lingvistikSamverkan mellan kognitiva system: språkbearbetning av satsflätor i svenskaLunds universitet0