Beviljade anslag under ämnet Juridik

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Andersson, TorbjörnJuridikParallell och motstridig rättstillämpningUppsala universitet1
Asp, PetterJuridikSexualbrotten - dogmatik, debatt och teoriStockholms universitet0
Bindreiter, UtaJuridikMellan tradition och förnyelse: Rättstänkandet i Sverige 1940-2000Lunds universitet1
Bull, ThomasJuridikFörutsebarhet och flexibilitet - en studie av retroaktivitet i förvaltningsrättenUppsala universitet1
Dahlberg, MattiasJuridikDividing the tax base in a globalized worldUppsala universitet1
Ebbesson, JonasJuridikTransnationella företags miljöansvar i internationell rättStockholms universitet1
Edwardsson, EvaJuridikHar byråkraterna blivit lagstiftare? Europeiseringens innebörd för lydnads- och lojalitetsplikter för nationella myndigheterUppsala universitet1
Engdahl, OlaJuridikFolkrättsligt ansvar för vålds- och tvångsanvändning i multinationella fredsinsatserFörsvarshögskolan1
Fogelklou, AndersJuridikRättsreformer som instrument och inspirationUppsala universitet1
Fredriksson, MartinJuridikPiratkopieringens ideologi: En studie av piratkopiering, upphovsrätt och modernitet i Sverige, USA och AustralienLinköpings universitet1
Gräns, MinnaJuridikFinns det ett systematiskt samband mellan praktisk juridisk metod och kognitivpsykologiska beslutsheuristiker?Uppsala universitet1
Gunnarsson, ÅsaJuridikGenusperspektiv på skatterättenUmeå universitet1
Gunnarsson, ÅsaJuridikGenusvetenskapliga studier av skatter och offentlig budgetUmeå universitet0
Kristoffersson, EleonorJuridikOffentlighet och sekretess inom skatteförvaltningenÖrebro universitet1
Magnusson Sjöberg, CeciliaJuridikSäker juridisk informationshanteringStockholms universitet1
Mahmoudi, SaidJuridikEU-medlemskapets inverkan på svensk folkrättspraxisStockholms universitet1
Millqvist, GöranJuridikPant och annan säkerhet i samband med förfoganden över fondpapper och finansiella instrument.Stockholms universitet1
Naurin, DanielJuridikEG-domstolen som politisk aktör och arena. En studie av medlemsstaternas yttranden vid förhandsavgöranden.Göteborgs universitet1
Nilsson, AnnikaJuridikFörsiktighetsprincipen som miljörättsligt instrument och dess avgränsning i förhållande till hushållningsprincipen samt allmänna principer om rättssäkerhet och rättsskydd.Lunds universitet1
Påhlsson, RobertJuridikLikhet inför skattelagGöteborgs universitet1
Ryrstedt, EvaJuridikBarnets bästa eller föräldrarnas - en studie av utfallet av alternativa beslutsmodeller rörande vårdnad/boende/umgängeLunds universitet1
Singer, AnnaJuridikVårdnadstvister och barnets bästa - En studie av alternativa modeller för tvistlösning på familjerättens områdeUppsala universitet1
Spaak, TorbenJuridikRelativism i rättsvetenskapenUppsala universitet1
Spaak, TorbenJuridikKarl Olivecronas rättsfilosofi: en kritisk analysUppsala universitet1
Wolk, SusannaJuridikImmaterialrättsligt skydd för datorprogram: som upphovsrättsliga verk eller patenterbara uppfinningar?Stockholms universitet1
Wrange, PålJuridikFår bara stater använda våld? Den folkrättsliga våldsregimen och icke-statliga aktörerStockholms universitet0
Österdahl, IngerJuridikKrigets lagar faller sammanUppsala universitet1
Österdahl, IngerJuridikKollektiv eller individuell säkerhet? Omvandlingen av FN:s kollektiva säkerhetssystem.Uppsala universitet1