Beviljade anslag under ämnet Musikvetenskap

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Arvidsson, AlfMusikvetenskapMusik och politik på 1970-talet:politiseringen av ett fältUmeå universitet1
Arvidsson, AlfMusikvetenskapJazzen och jazzmusikern: förändrade genresystem och roller i svenskt musikliv under 1900-talet Umeå universitet1
Barkefors, LailaMusikvetenskapMusik som livsvärde - om Knut Brodin och hans barnvisorGöteborgs universitet1
Berglund, LarsMusikvetenskapKungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690-1726: Ett katalogiserings- och digitaliseringsprojektUppsala universitet0
Carlsson, AndersMusikvetenskapGöteborg som musikcentrum mellan kontinent och huvudstad. Kartläggning av musiklivet i Göteborg under 1800-talets förra hälftGöteborgs universitet1
de Boise, SamMusikvetenskapGenus och Musik: Praktiker, Föreställningar, PolitikÖrebro universitet1
Dillmar, AndersMusikvetenskapHarald Göransson och den kyrkomusikaliska förnyelsen i Sverige under 1900-taletSvenskt Visarkiv/Statens musiksamlingar1
Georgii-Hemming, EvaMusikvetenskapPerspektiv på musiklärarutbildning. Nordisk forskning om profession och kunskap i musikpedagogik.Örebro universitet1
Georgii-Hemming, EvaMusikvetenskapKonstnär eller forskare? Tradition eller innovation? Om musikerutbildning i förändring.Örebro universitet0
Hammarlund, AndersMusikvetenskapGestaltning, identitet, integration. Kantor Abraham Baer (1834-1894) och liturgireformen i Göteborgs synagoga.Svenskt Visarkiv/Statens musiksamlingar1
Hoppu, PetriMusikvetenskapDance in Nordic Spaces: The Formation of Corporeal IdentitiesUniversity of Tampere1
Johansson, SofiaMusikvetenskapMusic use in the online media age: A qualitative study of music cultures among young people in Moscow and Stockholm Södertörns högskola1
Lundberg, MattiasMusikvetenskapLutheran Music Culture (Tvärvetenskaplig internationell konferens)Uppsala universitet0
Pontara, TobiasMusikvetenskapTarkovskijs ljudspår: Musikens och ljudets betydelse i Andrej Tarkovskijs filmerGöteborgs universitet0
Strinnholm Lagergren, KarinMusikvetenskap'Birgittinordens musikaliska värld - en jämförande studie av liturgiska källor från fyra birgittaklosterLinnéuniversitetet Växjö0
Ternhag, GunnarMusikvetenskapLevande musikarv: tonsättarbiografierKungl. Musikaliska Akademien0
Tillman, JoakimMusikvetenskapWagnerinfluenser i svensk opera 1880-1920Stockholms universitet1
Tobeck, ChristinaMusikvetenskapBo Wallner - en modernismens förkämpe i svenskt musiklivKungl. Musikaliska Akademien1