Beviljade anslag under ämnet Nationalekonomi

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Alexandersson, GunnarNationalekonomiHybridmarknader - En studie av de avreglerade marknaderna för kollektivtransporter i SverigeHandelshögskolan i Stockholm0
Aronsson, ThomasNationalekonomiOptimal beskattning, ofullständig konkurrens och internationellt samarbeteUmeå universitet1
Aronsson, ThomasNationalekonomiEtt beteendeekonomiskt perspektiv på beskattning och offentliga utgifter i en global ekonomiUmeå universitet1
Berglöf, ErikNationalekonomiAtt signalera trovärdighet genom religiösa riter: vägen till framgång i Teherans basarÖstekonomiska Institutet - SITE1
Björkman Nyqvist, MartinaNationalekonomiBekämpa barn- och mödradödlighet genom att experimentera med system för att leverera grundläggande sjukvård: Bevis från randomiserade kontrollstudier i Nigeria och UgandaHandelshögskolan i Stockholm0
Blomquist, SörenNationalekonomiSkatter och skattesystem i en globaliserad värld IIUppsala universitet1
Blomquist, SörenNationalekonomiForskningsprogram: Skatter och skattesystem i en globaliserad världUppsala universitet1
Burchardi, KonradNationalekonomiIncitament och effektivitetseffekter av arrendatorkontrakt inom jordbruket: Experimentella bevisStockholms universitet0
Burkart, MikeNationalekonomiTrade Finance.Östekonomiska Institutet - SITE1
C. Johansson, AndersNationalekonomiKonferens på temat "Industrial Upgrading and Urbanization"Handelshögskolan i Stockholm1
Calmfors, LarsNationalekonomiStatens och den ekonomiska politikens framtida roll i Europa.Stockholms universitet1
Carlsson, HansNationalekonomiAtt bekämpa kartellerLunds universitet1
Coria, JessicaNationalekonomiOptimala styrmedelskombinationer för föroreningar vars miljöeffekter interagerarHandelshögskolan vid Göteborgs universitet0
Dahlquist, MagnusNationalekonomiPortföljval och investerarbeteendeStockholm Institute for Financial Research1
Domeij, DavidNationalekonomiRationella bubblor och makroekonomiska kriserHandelshögskolan i Stockholm0
Dreber Almenberg, AnnaNationalekonomiGenetisk variation och investeringsval.Institutet för finansforskning1
Ekberg, JanNationalekonomiEtt tregenerationsprojekt om invandrares karriär i Sverige.Linnéuniversitetet Växjö1
Flodén, MartinNationalekonomiEn åldrande befolkning: makroekonomiska effekter och finanspolitiska konsekvenserHandelshögskolan i Stockholm1
Flood, LennartNationalekonomiEconomic incentives and the design of the welfare stateGöteborgs universitet1
Forslid, RikardNationalekonomiGlobalisering och företagslokalisering.Stockholms universitet1
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiStyrelse, VDs Incitament och Corporate GovernanceHandelshögskolan i Stockholm1
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiSkydd av minoritetsaktieägare och portföljbeslut.Handelshögskolan i Stockholm1
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiFinansiell stabilitet och organisation av kapitalförvaltningHandelshögskolan i Stockholm0
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiOm börsplatsers uppgång och fallHandelshögskolan i Stockholm1
Hedlund, StefanNationalekonomiFörebyggande diaspora: rysk medelklass som ägare av fast egendom utomlandsUppsala universitet1
Horn, HenrikNationalekonomiUNILATERAL KLIMATPOLITIK OCH WTOInstitutet för Näringslivsforskning0
Horn, HenrikNationalekonomiInhemska politikinstrument i handelsavtalInstitutet för Näringslivsforskning1
Joensen, JuannaNationalekonomiEffekter av utbildningsval på arbetsmarknad, hälsa och sociala utfallenHandelshögskolan i Stockholm0
Johannesson, MagnusNationalekonomiReproducerbarhet av Samhällsvetenskaplig ForskningHandelshögskolan i Stockholm0
Josephson, JensNationalekonomiEffekterna av kreditmarknadskonkurrens på företagens skuldsammansättning och risken för spridningseffekterStockholms universitet0
Jäntti, MarkusNationalekonomiBarns välfärd över livscykeln - barnfattigdom, barnomsorg och familjebakgrundens betydelseStockholms universitet0
Karlsson, CharlieNationalekonomiUddevalla Symposiet 2016 "Geografi, öppen innovation, diversitet och entreprenörskap"Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB0
Karlsson, CharlieNationalekonomi17:e Uddevallasymposiet 2014 "Tillväxtens geografi"Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB0
Karlsson, MartinNationalekonomiUtvärdering av för- och eftervård vid födslar: Kort- och långsiktiga effekter på hälsa och levnadsstandardUniversität Duisburg-Essen0
Katz, KatarinaNationalekonomiLöneskillnader mellan kvinnor och män i Ryssland. Föräldraledighet och yrkesliv i Ryssland och Sovjet.Göteborgs universitet1
Krusell, PerNationalekonomiKlimat och hållbarhet i utvecklingsländerStockholms universitet0
Lagerkvist, Carl JohanNationalekonomiVärdering av jordbrukslandskapets kollektiva nyttigheterSveriges Lantbruksuniversitet SLU1
Larsson, KarlNationalekonomiEkonomiska modeller för råvarupriserLunds universitet1
Lindahl, ThereseNationalekonomiHur ska vi förvalta gemensamma naturresurser med potentiella plötsliga förändringar i resursdynamiken? En experimentell ansats för att utvärdera miljöekonomiska styrmedelKungliga Vetenskapsakademien1
Lindgren, PeterNationalekonomiHur fördelas värdet av medicinsk innovation? Fallet hepatit CInstitutet för hälso- och sjukvårdsekonomi0
Lundqvist, HeléneNationalekonomiWorkshop i empirisk politisk ekonomi och statsvetenskapStockholms universitet1
Mörk, EvaNationalekonomiNordisk Workshop i Politisk EkonomiUppsala universitet0
Olofsgård, AndersNationalekonomiMåluppfyllelse och kostnadseffektivitet inom offentlig sektor i låg och medelinkomstländerÖstekonomiska Institutet - SITE0
Olofsgård, AndersNationalekonomiSITE Konferens om Ojämlikhetens Ekonomiska EffekterÖstekonomiska Institutet - SITE1
Olofsgård, AndersNationalekonomiInstitutionella utmaningar i utvecklingsländer Institutionella utmaningar i utvecklingsländerÖstekonomiska Institutet - SITE1
Opper, SonjaNationalekonomiSocial nätverksanalys i teori och praktikLunds universitet1
Oxenstierna, SusanneNationalekonomiRysslands ekonomis institutionella utmaningarTotalförsvarets forskningsinstitut1
Palme, MårtenNationalekonomiHur påverkar socialförsäkringarna arbetsutbudet, sparandet och inkomstfördelningen?Stockholms universitet1
Perlo-Freeman, SamuelNationalekonomiExpertworkshop om Sipris nya utökade databas över världens militära utgifterSIPRI1
Perlo-Freeman, SamuelNationalekonomi17:de Årlig Internationell Konferens om Ekonomi och Säkerhet, SIPRI, 14-15 Juni 2013SIPRI0
Persson, HelenaNationalekonomiDynamiken på svenska arbetsplatser - flöden av jobb och flöden av personer.Stockholms universitet1
Persson, LasseNationalekonomiRYSSLAND INFÖR PRESIDENTVALET 2018Östekonomiska Institutet - SITE0
Ragan, KellyNationalekonomiLönar det sig att arbeta? Effektiva löner och svenskars lärande, inkomster och arbetsintensitetHandelshögskolan i Stockholm1
Rosén, ÅsaNationalekonomiFöretagens anställningspolicy och diskrimineringStockholms universitet1
Simonov, AndreiNationalekonomiFöretagsförvärv och fusioner, intressekonflikter hos banker och budgivareHandelshögskolan i Stockholm1
Sjöberg, ÖrjanNationalekonomiBehovet av en ny ansats för att åstadkomma tekniskt avancerad, uthållig och inkluderande tillväxtSSE Institute for Research c/o HHS i Stockholm0
Sjögren, AnnaNationalekonomiBarnomsorgens effekter på det långsiktiga arbetskraftsutbudetInstitutet för Näringslivsforskning1
Sjöholm, FredrikNationalekonomiGlobalisering och arbetsmarknadenLunds universitet0
Stenberg, AndersNationalekonomiUtvärdering av komvuxStockholms universitet1
Svaleryd, HelenaNationalekonomiDen sociala gradienten i barns hälsa; hur förändras den över ålder och tidUppsala universitet0
Svensson, JakobNationalekonomiKonferens: Internationell ekonomi och makroekonomi: teori och politik i EuropaStockholms universitet1
Svensson, JakobNationalekonomiVad gör och kan grundskolelärare i Afrika?Stockholms universitet0
Säve-Söderbergh, JennyNationalekonomiEn teoretisk, empirisk och experimentell analys av lönebildning, löneanspråk och riskpreferenser utifrån ett nationalekonomiskt perspektivStockholms universitet1
Vlachos, JonasNationalekonomiSortering på arbets- och äktenskapsmarknadernaStockholms universitet1
Waldenström, DanielNationalekonomiIntergenerationell mobilitet i inkomster och förmögenheterInstitutet för Näringslivsforskning0
Wallenius, JohannaNationalekonomiInstitutioner och arbetsutbud över livscykeln: en makroekonomisk analys av utbildningsfinansiering, familjepolitik och pensionHandelshögskolan i Stockholm0
Wengström, ErikNationalekonomiUppmärksamhet och ekonomiskt beslutsfattandeLunds universitet0
Wärneryd, KarlNationalekonomiGruppselektion och sociala normerHandelshögskolan i Stockholm1
Wärneryd, KarlNationalekonomiIrrationalitetHandelshögskolan i Stockholm1
Zenou, YvesNationalekonomiFoU-samarbete mellan företag - en nätverksanalysInstitutet för Näringslivsforskning1
Zilibotti, FabrizioNationalekonomiInstitutioner, ekonomisk politik och tillväxtStockholms universitet1
Östling, RobertNationalekonomiHur formas ekonomiskt beteende av förmögenhetsförändringar?Stockholms universitet0