Beviljade anslag under ämnet Pedagogik

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Alexandersson, Mikael WPedagogikLärandets innehåll och den nya informationsteknologin. En studie med fokus på grundläggande värden och etik.Göteborgs universitet1
Aspelin, JonasPedagogikNätverksträff och konferens: NORP - Nordisk Relationell Pedagogik Ansökan om stöd till nätverksträff och konferens: NORP - Nordisk Relationell Pedagogik Högskolan Kristianstad1
Bergmark, UlrikaPedagogikIntegration av forskning i skolundervisningen Utbildningsförvaltningen Piteå kommunPiteå Kommun0
Cliffordson, ChristinaPedagogikSkolgångens och ålderns relativa betydelse för intellektuella prestationer.Göteborgs universitet1
Eklöf, HannaPedagogikFramtidens storskaliga kunskapsprov och provmiljöer: Kvalitet, rättvisa och konsekvenserUmeå universitet0
Erneling, ChristinaPedagogikEn kritisk granskning av evolutionär pedagogiks grundläggande antaganden och pedagogiska konsekvenser.Lunds universitet, Campus Helsingborg1
Gustafson, StefanPedagogikDatorbaserad och individanpassad lästräning för elever i åk 2: En longitudinell interventionsundersökningLinköpings universitet1
Hansson, Per-OlofPedagogikWebbaserad utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Linköpings universitet0
Hertzberg, FredrikPedagogikÖvergångar, karriärlärande och karriärkompetens. Flerdisciplinära och kritiska perspektiv.Jönköping Univeristy0
Hogarth, ClairePedagogikRetorisk undervisning och skolans demokratiska uppdrag. Att förbereda för högre studier och medborgerligt deltagandeÖrebro universitet0
Kerr, MargaretPedagogikBortom föräldraskap: Mot en generell modell för reciproka föräldra-ungdomsinteraktioner.Örebro universitet1
Larsson, EsbjörnPedagogikMellan disciplinering och självverksamhet: skillnader i växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser i Sverige, ca 1820-1870Uppsala universitet1
ODowd, MinaPedagogikInternationell Konferens May 22-24, 2014) Genus och högre utbildning i Europa: Att reflektera kring det förflutna, att skärskåda nuet och skapa en framtid tillsammans Lunds universitet1
Quarfood, ChristinePedagogikMontessorirörelsen: Pedagogik och propaganda i mellankrigstidens EuropaGöteborgs universitet1
Rosén, MonicaPedagogikFörändringar i läskompetens under 30 år: En internationell jämförelse (FIL-projektet)Göteborgs universitet1
Rönnerman, KarinPedagogikLärande och omsorg i förskolans och skolans uppdragGöteborgs universitet1
Torhell, CattaPedagogikUtbildningsforskning och reformpolitik under 50 år - speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotekLinnéuniversitetet Växjö0
Träff, UlfPedagogikArbetsminne och aritmetiska svårigheter hos barn: Generell eller specifik störning?Linköpings universitet1
van der Burgt, DaniellePedagogikMobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolorUppsala universitet0
Wikström, ChristinaPedagogikValid Assessments for University Entrance - Challenges and InnovationsUmeå universitet0
Wolff, UlrikaPedagogikStrukturerad läsundervisning med fonemisk medvetenhet som grund för barn med läs- och skrivsvårigheterGöteborgs universitet1
Wolff, UlrikaPedagogikPEDAGOGISKA MÄTNINGAR: INNEHÅLL, METOD OCH KONSEKVENSERGöteborgs universitet1