Beviljade anslag under ämnet Psykologi

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Andershed, Anna-KarinPsykologiKaraktärsdrag och utveckling hos aggressiva flickor i tonårenÖrebro universitet1
Andersson, GerhardPsykologiKognitiva mekanismer vid tinnitusUppsala universitet1
Broberg, AndersPsykologi"De otroliga åren" - utvärdering av föräldrautvecklingsgrupper enligt Webster-Stratton-metoden avseende barn med utagerande problemGöteborgs universitet1
Bäckström, MartinPsykologiVärdemässigt neutrala frågor ökar personlighetstests teorirelevans och praktiska nyttaLunds universitet1
Dimberg, UlfPsykologiEmotionell Empati: Kausala mekanismer och omedvetna processer.Uppsala universitet1
Dimberg, UlfPsykologiEmpati och Emotionell Smitta: Att förstå, uppleva och reagera på andra människors känslor.Uppsala universitet1
Ekehammar, BoPsykologiStereotyper och fördomar: Automatiska och kontrollerade komponenter.Uppsala universitet1
Fahlke, ClaudiaPsykologiDet dolda alkoholberoendet: tvärvetenskapliga studier rörande sårbarhetsfaktorer, behandling och återfallGöteborgs universitet1
Fredrikson, MatsPsykologiEmotion och hjärnfunktion.Uppsala universitet1
Granhag, Pär AndersPsykologiÄkta och falska intentioner: Vilka verbala indikatorer diskriminerar?Göteborgs universitet1
Hassing, LindaPsykologiLångsiktiga effekter av övervikt i medelåldern: Potentiell riskfaktor för kognitiv nedsättning och demensGöteborgs universitet1
Herlitz, AgnetaPsykologiKönsskillnader i kognitiva funktionerKarolinska Institutet1
Hwang, PhilipPsykologiStabilitet och förändring i ungdomars och unga vuxnas psykologiska utvecklingGöteborgs universitet1
Juslin, PeterPsykologiMänniskan som en naiv intuitiv statistikerUppsala universitet1
Kenward, BenjaminPsykologiEtt psykologiskt perspektiv på den tidiga moralutvecklingenUppsala universitet1
Lindblad, FrankPsykologiBetydelsen av kognitiva funktioner för utvecklandet av psykiska och sociala problem hos adopteradeInstitutet för Psykosocial medicin1
Lundberg, UlfPsykologiPsykosociala faktorer och kroppslig ohälsa: Psykobiologiska mekanismer och belastningsbesvär.Stockholms universitet1
Madison, GuyPsykologiMusical groove: functions, mechanisms, and originUmeå universitet1
Madison, GuyPsykologiDen musikaliska pulsens roll i mänsklig tidsmässig samordningUppsala universitet1
Mäntylä, TimoPsykologiÅldrande och beslutskompetensUmeå universitet1
Nilsson, Lars-GöranPsykologiMinne, gener och hjärnavbildningStockholms universitet1
Olsson, AndreasPsykologiAversioner i den sociala interaktionen: Hur påverkas skapandet av aversioner gentemot andra individer av social information?Karolinska Institutet0
Olsson, HenrikPsykologiDet visuella arbetsminnets begränsningarUppsala universitet1
Olsson, Mats J.PsykologiA Psychological Investigation of Human PheromonesUppsala universitet1
Risberg, JarlPsykologiStamning: neuropsykologiska studier av orsaker och behandlingLunds universitet1
Rudner, MaryPsykologiSpråkligt och icke-språkligt arbetsminne i den visuospatiala domänenLinköpings universitet1
Runeson, SverkerPsykologiKompetens som förvärvad perceptuell förmågaUppsala universitet1
Sundström, AnnaPsykologiLivsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demensUmeå universitet1
Sörqvist, PatrikPsykologiEtt nytt perspektiv på selektiv uppmärksamhet: Finns det ett samband mellan hörselns kognitiva och fysiologiska mekanismer?Högskolan i Gävle1
von Hofsten, ClaesPsykologiSpädbarns förmåga att uppfatta handlingar och intentionerUppsala universitet1
von Hofsten, ClaesPsykologiUtveckling av sociala och kommunikativa förmågor hos typiskt utvecklade barn och barn med autismUppsala universitet0
Öhman, ArnePsykologiMedvetande och emotionell inlärningKarolinska Institutet1