Beviljade anslag under ämnet Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Akrami, NazarPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Om radikalisering och extremism: Vad får vanliga människor att hamna i extrema situationer?Uppsala universitet0
Ask, KarlPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Trovärdighet och känsla: Affektiva komponenter i bedömningar av lögn och sanningGöteborgs universitet0
Axelsson, JohnPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Sömn och social interaktion: Effekterna av sömnbrist på kommunikation, samarbete och hjälpsamhet.Karolinska Institutet0
Bergman, LarsPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Ansökan om bidrag till en konferens rörande kvantitativa metoder för att studera individer i psykologisk forskning Kvantitativa metoder för att studera individer i psykologiStockholms universitet0
Ehrsson, HenrikPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Var det bara inbillning? Gränslandet mellan inbillning och verklig perception.Karolinska Institutet0
Falck-Ytter, TerjePsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Känslighet för biologisk rörelse och audiovisuell synkroni hos barn med autismKarolinska Institutet0
Falck-Ytter, TerjePsykologi (exklusive tillämpad psykologi)TIDIG UTVECKLING HOS SPÄDBARN MED RISK FÖR AUTISM OCH ADHD: EN LONGITUDINELL STUDIE MED FOKUS PÅ DIVERGENTA OCH KONVERGENTA MEKANISMERKarolinska Institutet0
Fawcett, ChristinePsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Pupillspegling i ett utvecklingskontextUppsala universitet0
Furmark, TomasPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Det tysta fängelset - nya möjligheter att förklara blyghetUppsala universitet0
Gustafsson Sendén, MariePsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Hens ansikte - ett könsneutralt pronomens påverkan på könskategorisering och ansiktsperceptionStockholms universitet0
Hall, LarsPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Hur Skall Vi Tänka Om Vad Vi Tycker? En storskalig webbaserad undersökning av beslutsblindhet och åsiktsflexibilitetLunds universitet0
Hassing, LindaPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Skyddsfaktorer mot kognitiv nedgång hos äldre: En prospektiv longitudinell studieGöteborgs universitet1
Juslin, PatrikPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Själens spegel: Jämförelser av spontana och poserade uttryck av känslor i röstenUppsala universitet0
Larsson, MariaPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Vårt unika doftsinneStockholms universitet0
Lidestam, BjörnPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Självförklarande väg 1VTI0
Lindholm, TorunPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Kompensation mellan värme och kompetens i strategisk självpresentation.Stockholms universitet0
Lindskog, MarcusPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Spädbarns sinne för nummer - En undersökning av kognitiva mekanismer och träningsinterventioner för inlärning av matematik tidigt i livetUppsala universitet0
Linton, StevenPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Kontextkänslighet som en transdiagnostisk mekanism: Att förstå kopplingen mellan långvarig smärta och emotionellt lidandeÖrebro universitet0
Mäntylä, TimoPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Individuella skillnader i multitasking: Teori och dataStockholms universitet0
Olsson, Mats J.Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)Kan näsan skilja sjuk från frisk?Karolinska Institutet0
Ranjbar, VaniaPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Svenska Psykotraumaföreningens vetenskapliga konferens 2015: "Early responses to trauma"Västra Götalandsregionen1
Schwarz, JohannaPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Leder sömnbrist till en ökad känslighet för stress?Stockholms universitet0
Thorvaldsson, ValgeirPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Undersökning av vaskulära hypoteser för äldres kognition: Koordinerade analyser av inom-individs variabilitet i fyra Svenska longitudinella studierGöteborgs universitet0
Västfjäll, DanielPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Pseudo-ineffektivitet vid resursallokering: Psykologin bakom beslutet att doneraLinköpings universitet0