Beviljade anslag under ämnet Statsvetenskap

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Badersten, BjörnStatsvetenskapStadsstatens renässans? Om det urbana som lokalt och globalt i politiken.Lunds universitet1
Beckman, LudvigStatsvetenskapUniversal suffrage for real? A global index of suffrage restrictions and an explanatory framework.Stockholms universitet1
Bennich-Björkman, LiStatsvetenskapAllianser och idéer:Vad förklarar skillnader i politisk korruption i det post-kommunistiska Europa?Uppsala universitet1
Bergman, TorbjörnStatsvetenskapFörfattningsreform 2010: partierna och politikens spelreglerUmeå universitet1
Bergqvist, ChristinaStatsvetenskapVem tar hand om barnen? En jämförande studie av samspelet mellan politik och kultur för beslutsfattande i familjenUppsala universitet1
Bjarnegård, ElinStatsvetenskapPolitiska partier och kvinnors politiska representation. Betydelsen av institutionalisering i kandidatnomineringsprocessenUppsala universitet0
Björk, GunnelaStatsvetenskapOlof Palme och politikens medialiseringÖrebro universitet1
Blomqvist, PaulaStatsvetenskapDen tredje sektorn i svensk äldreomsorg - varför så liten?Uppsala universitet1
Borevi, KarinStatsvetenskapFrån mångkulturalism till assimilation? Svensk integrationspolitik i europeisk belysningSödertörns högskola1
Burström, BoStatsvetenskapPolitiskt ledarskap och hälsa - betydelsen av moraliserande, tvång och auktoritetstro för barns överlevnad vid förra sekelskiftets Stockholm och dagens MocambiqueStockholms universitet1
Bäck, HannaStatsvetenskapThe Ideological Cohesion of Parliamentary Parties and Its Implications for Decision-Making in Modern DemocraciesLunds universitet1
Ekengren Oscarsson, HenrikStatsvetenskapKomparativ demokratianalys: det institutionella och väljarmässiga stödet för olika demokratimodellerGöteborgs universitet1
Ekengren, Ann-MarieStatsvetenskapIndividen i internationell politik. Olof Palme som idébärare.Göteborgs universitet1
Ekengren, Ann-MarieStatsvetenskapMedialisering av europeisk utrikespolitik - en jämförelse i tid och rumGöteborgs universitet1
Elgström, OleStatsvetenskapEU i andras ögon: Bilden av EU som internationell förhandlingsaktörLunds universitet1
Eriksson, JohanStatsvetenskapPolitiska territorier i en globaliserad världUtrikespolitiska Institutet1
Esaiasson, PeterStatsvetenskapGoda förlorare i demokratinGöteborgs universitet1
Gustavsson, SverkerStatsvetenskapReformstrategier för Europeiska Unionen.Uppsala universitet1
Gustavsson, SverkerStatsvetenskapBlandad författning och konstitutionell minimalismUppsala universitet1
Hall, MartinStatsvetenskapVästvärlden: ett omtvistat begreppLunds universitet1
Hall, PatrikStatsvetenskapByråkratisering som konsekvens av företagsreformer inom offentlig förvaltning?Lunds universitet1
Hermansson, JörgenStatsvetenskapNationell forskarskola i statsvetenskapUppsala universitet1
Holmberg, SörenStatsvetenskapBilder av riksdagen - medborgare och riksdagsledamöter i den representativa demokratinGöteborgs universitet1
Jansson, PerStatsvetenskapBegrepp om staten och utvecklingen av internationella normer. Skiljedom i det moderna statssystemet.Linköpings universitet1
Johansson, FolkeStatsvetenskapDen nivådelade demokratin.Göteborgs universitet1
Jönsson, ChristerStatsvetenskapDiplomatins väsen.Lunds universitet1
Jönsson, ChristerStatsvetenskapDemokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer.Lunds universitet1
Karlsson, ChristerStatsvetenskapHur regleras EU-medlemskapet?Uppsala universitet1
Lagerkvist, JohanStatsvetenskapKina i Afrika: Det "nya" Syd-Syd samarbetet och frågan om statens suveränitetUtrikespolitiska Institutet0
Lidström, AndersStatsvetenskapSvenska stadsregioner: Demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutionerUmeå universitet0
Molander, SverkerStatsvetenskapGovernance for a high environmental quality of the Baltic SeaChalmers tekniska högskola1
Montin, StigStatsvetenskapFörvaltningspolitik och demokratipolitik i europeiska kommunerÖrebro universitet1
Mörkenstam, UlfStatsvetenskapUrfolks rätt till självbestämmande: en studie av det svenska Sametingets makt och inflytandeStockholms universitet1
Naurin, ElinStatsvetenskapDemocratic representation through the eyes of parliamentariansGöteborgs universitet1
Rothstein, BoStatsvetenskapThe Quality of Government Institute at Göteborg UniversityGöteborgs universitet1
Rothstein, BoStatsvetenskapPolitiska institutioners kvalitet - en jämförande ansatsGöteborgs universitet1
Sjölin, MatsStatsvetenskapParty Government in Flux: Changing Conditions for the Party Groups in the Swedish RiksdagLinnéuniversitetet Växjö0
Stensöta, HelenaStatsvetenskapFörklaringar till minskade könsskillnader i Sveriges riksdag. Inomparlamentariska och utomarlamentariska faktorerGöteborgs universitet1
Stubbergaard, YlvaStatsvetenskapDen offentliga sektorns betydelse för invandrade kvinnors politiska inkludering.Lunds universitet1
Tralau, JohanStatsvetenskapEn värdeneutral stat? Äktenskap, moral, liberalism och politisk teoriUppsala universitet1
Uba, KatrinStatsvetenskapRädda vår skola!: vilket inflytande har protester mot skolnedläggningar på Sveriges kommunpolitik?Uppsala universitet1
Uggla, FredrikStatsvetenskapSystemkritiker i demokratin: En europeisk jämförelseUppsala universitet1
van Beek, UrsulaStatsvetenskapThe Quality of Young DemocratiesStellenbosch University0
Wängnerud, LenaStatsvetenskapTesting the Politics of Presence. A Comparative Study on the Importance of Gender, Class, and Ethnicity in the Swedish ParliamentGöteborgs universitet1