Beviljade anslag under organisationen ABB AB

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Cordeiro, Cheryl MarieSystemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktningAtt identifiera faktorer som påverkar acceptans av ny teknik inom industrin genom språkvetenskaplig analys, SFL, och UTAUT: En studie av ABB User Experience 1ABB AB0