Beviljade anslag under organisationen Ersta Sköndal högskola, Campus Ersta

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Hansson, Jan-HåkanOspecifierad ämneBiblioteks- och informationscentrum för det civila samhället och ideell sektorErsta Sköndal högskola, Campus Ersta1
Hvenmark, JohanOspecifierad ämneI gränslandet mellan näringsliv och civilsamhälle - om användandet av managementmodeller i svenska ideella organisationerErsta Sköndal högskola, Campus Ersta1
Svedberg, LarsTvärvetenskapliga studierAnsökan om stöd till internationell konferens om civilsamhällesforskningErsta Sköndal högskola, Campus Ersta1