Beviljade anslag under organisationen Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Sandström, UlfTvärvetenskapliga studierPåverkas forskningens kvalitet och kvantitet av statsmakternas och anslagsgivarnas handlingslinjer?Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin0