Beviljade anslag under organisationen Handelshögskolan i Stockholm

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Alexandersson, GunnarNationalekonomiHybridmarknader - En studie av de avreglerade marknaderna för kollektivtransporter i SverigeHandelshögskolan i Stockholm0
Björkman Nyqvist, MartinaNationalekonomiBekämpa barn- och mödradödlighet genom att experimentera med system för att leverera grundläggande sjukvård: Bevis från randomiserade kontrollstudier i Nigeria och UgandaHandelshögskolan i Stockholm0
Brunsson, NilsAnnan samhällsvetenskapDen nya regleringen. Regelskapandets aktörer, arenor och processer.Handelshögskolan i Stockholm1
C. Johansson, AndersNationalekonomiKonferens på temat "Industrial Upgrading and Urbanization"Handelshögskolan i Stockholm1
Domeij, DavidNationalekonomiRationella bubblor och makroekonomiska kriserHandelshögskolan i Stockholm0
Flodén, MartinNationalekonomiEn åldrande befolkning: makroekonomiska effekter och finanspolitiska konsekvenserHandelshögskolan i Stockholm1
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiStyrelse, VDs Incitament och Corporate GovernanceHandelshögskolan i Stockholm1
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiSkydd av minoritetsaktieägare och portföljbeslut.Handelshögskolan i Stockholm1
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiFinansiell stabilitet och organisation av kapitalförvaltningHandelshögskolan i Stockholm0
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiOm börsplatsers uppgång och fallHandelshögskolan i Stockholm1
He, ChangliSannolikhetsteori och statistikIckelinjär Kointegration i Ickelinjära Vektor Autoregressiva Modeller: Teori och ApplikationerHandelshögskolan i Stockholm1
Helgesson, Claes-FredrikFöretagsekonomiMarknad och evidens: Kunskap och organisation i storskaliga kliniska prövningarHandelshögskolan i Stockholm1
Joensen, JuannaNationalekonomiEffekter av utbildningsval på arbetsmarknad, hälsa och sociala utfallenHandelshögskolan i Stockholm0
Johannesson, MagnusNationalekonomiReproducerbarhet av Samhällsvetenskaplig ForskningHandelshögskolan i Stockholm0
Kjellberg, HansFöretagsekonomiMarket-making - shaping markets and market actors in practiceHandelshögskolan i Stockholm1
Ragan, KellyNationalekonomiLönar det sig att arbeta? Effektiva löner och svenskars lärande, inkomster och arbetsintensitetHandelshögskolan i Stockholm1
Sevón, GujeFöretagsekonomiAtt gestalta sitt företagHandelshögskolan i Stockholm1
Simonov, AndreiNationalekonomiFöretagsförvärv och fusioner, intressekonflikter hos banker och budgivareHandelshögskolan i Stockholm1
Wallenius, JohannaNationalekonomiInstitutioner och arbetsutbud över livscykeln: en makroekonomisk analys av utbildningsfinansiering, familjepolitik och pensionHandelshögskolan i Stockholm0
Werr, AndreasFöretagsekonomiKan man sätta siffror på medarbetare? En studie av kvantifiering i HRM och dess konsekvenserHandelshögskolan i Stockholm0
Wärneryd, KarlNationalekonomiGruppselektion och sociala normerHandelshögskolan i Stockholm1
Wärneryd, KarlNationalekonomiIrrationalitetHandelshögskolan i Stockholm1