Beviljade anslag under organisationen Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Lindgren, PeterNationalekonomiHur fördelas värdet av medicinsk innovation? Fallet hepatit CInstitutet för hälso- och sjukvårdsekonomi0